Bảng giá các món ăn phụ 2019

BẢNG GIÁ CÁC MÓN ĂN PHỤ

(Áp dụng từ 01/01/2019)

1/      MÌ GÓI:

 • Mì gói rau giá ……………………………………………..12.000 đ/phần
 • Mì gói thịt heo……………………………………………..33.000 đ/phần
 • Mì gói tôm thịt……………………………………………. 37.000 đ/phần
 • Mì gói thịt bò……………………………………………….45.000 đ/phần
 • Mì gói hải sản………………………………………………47.000 đ/phần
 • Mì xào rau…………………………………………………..16.000 đ/phần
 • Mì xào thịt heo…………………………………………….31.000 đ/phần
 • Mì xào bò……………………………………………………48.000 đ/phần
 • Mì xào hải sản……………………………………………..55.000 đ/phần

2/      NUI:

 • Nui thịt……………………………………………………….36.000 đ/phần
 • Nui tôm thịt…………………………………………………38.000 đ/phần
 • Nui hải sản…………………………………………………50.000 đ/phần
 • Nui xào thịt heo…………………………………………..30.000 đ/phần
 • Nui xào gà………………………………………………….36.000 đ/phần
 • Nui xào bò………………………………………………….47.000 đ/phần
 • Nui xào hải sản…………………………………………..53.000 đ/phần

3/      BÁNH CANH:

 • Bánh canh thịt……………………………………………..35.000 đ/phần
 • Bánh canh tôm thịt……………………………………….39.000 đ/phần
 • Bánh canh hải sản……………………………………….50.000 đ/phần

4/      HỦ TIẾU:

 • Hủ tiếu thịt…………………………………………………..35.000 đ/phần
 • Hủ tiếu tôm thịt…………………………………………… 40.000 đ/phần
 • Hủ tiếu hải sản……………………………………………..50.000 đ/phần

5/      BÚN:

 • Bún gạo xào chay…………………………………………26.000 đ/phần
 • Bún mọc……………………………………………………..46.000 đ/phần
 • Bún gạo xào thịt heo…………………………………….36.000 đ/phần
 • Bún riêu………………………………………………………44.000 đ/phần
 • Bún măng vịt……………………………………………….43.000 đ/phần
 • Bún gạo xào hải sản…………………………………….55.000 đ/phần

6/      MIẾN:

 • Miến nấu thịt bằm………………………………………..32.000 đ/phần
 • Miến gà………………………………………………………37.000 đ/phần
 • Miến vịt………………………………………………………47.000 đ/phần
 • Miến gà ta…………………………………………………..53.000 đ/phần

7/      CHÁO:

 • Cháo thịt heo……………………………………………….26.000 đ/phần
 • Cháo gà công nghiệp…………………………………….27.000 đ/phần
 • Cháo gà công nghiệp + gỏi…………………………….32.000 đ/phần
 • Cháo tôm……………………………………………………. 31.000 đ/phần
 • Cháo hào……………………………………………………..37.000 đ/phần
 • Cháo nghêu………………………………………………….33.000 đ/phần
 • Cháo hải sản………………………………………………..43.000 đ/phần
 • Cháo mực…………………………………………………… 51.000 đ/phần
 • Cháo gà ta……………………………………………………52.000 đ/phần
 • Cháo gà ta + gỏi………………………………………….. 57.000 đ/phần

8/      XÔI:

 • Xôi thịt……………………………………………………….27.000 đ/phần
 • Xôi mặn……………………………………………………..30.000 đ/phần
 • Xôi gà………………………………………………………..36.000 đ/phần

9/      CƠM:

 • Cơm chiên tỏi………………………………………………15.000 đ/phần
 • Cơm chiên dương châu………………………………..35.000 đ/phần
 • Cơm chiên cá mặn……………………………………….28.000 đ/phần
 • Cơm chiên hải sản……………………………………….46.000 đ/phần

10/    BÁNH MÌ:

 • Bánh mì chả cá thu………………………………………34.000 đ/phần
 • Bánh mì ốp la………………………………………………34.000 đ/phần
 • Bánh mì cá hộp……………………………………………30.000 đ/phần
 • Bánh mì xíu mại…………………………………………..36.000 đ/phần

11/    CÁC MÓN KHÁC:

 • Bánh ướt…………………………………………………….34.000 đ/phần
 • Hoành thánh………………………………………………..41.000 đ/phần

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

Hân hạnh phục vụ quý khách !