Bảng giá các món canh-lẩu 2019

BẢNG GIÁ CÁC MÓN CANH – LẨU

  (Áp dụng từ 01/01/2019)

A. MÓN CANH

1/      Canh rau má thịt bằm …………….. 80.000 đ/bàn

2/      Canh bắp cải thịt bằm…………….. 89.000 đ/bàn

3/      Canh su su thịt bằm……………….. 89.000 đ/bàn

4/      Canh cải chua thịt bằm……………. 91.000 đ/bàn

5/      Canh rau dền thịt bằm…………….. 92.000 đ/bàn

6/      Canh rau ngót thịt bằm……………. 92.000 đ/bàn

7/      Canh cải xanh thịt bằm…………… 96.000 đ/bàn

8/      Canh bí đao thịt bằm………………. 96.000 đ/bàn

9/      Canh bí đỏ thịt bằm……………….. 98.000 đ/bàn

10/    Canh mồng tơi thịt bằm………….. 98.000 đ/bàn

11/    Canh cải ngọt thịt bằm……………. 99.000 đ/bàn

12/    Canh cải thảo thịt bằm………….. 103.000 đ/bàn

13/    Canh cải thìa thịt bằm…………… 103.000 đ/bàn

14/    Canh khoai mỡ thịt bằm………… 106.000 đ/bàn

15/    Canh rau má thịt viên……………. 107.000 đ/bàn

16/    Canh khổ qua thịt bằm………….. 108.000 đ/bàn

17/    Canh mướp thịt bằm…………….. 110.000 đ/bàn

18/    Canh cà chua trứng………………. 116.000 đ/bàn

19/    Canh hẹ đậu hủ non……………… 116.000 đ/bàn

20/    Canh bắp cải thịt viên…………… 117.000 đ/bàn

21/    Canh su su thịt viên……………… 117.000 đ/bàn

22/    Canh rau dền thịt viên…………… 119.000 đ/bàn

23/    Canh rau ngót thịt viên………….. 119.000 đ/bàn

24/    Canh cải chua thịt viên………….. 119.000 đ/bàn

25/    Canh nghêu mồng tơi……………. 121.000 đ/bàn

26/    Canh cải xanh thịt viên…………. 124.000 đ/bàn

27/    Canh bí đao thịt viên…………….. 124.000 đ/bàn

28/    Canh súp thịt bằm………………… 125.000 đ/bàn

29/    Canh bí đỏ thịt viên……………… 125.000 đ/bàn

30/    Canh mồng tơi thịt viên………… 125.000 đ/bàn

31/    Canh cải ngọt thịt viên………….. 127.000 đ/bàn

32/    Canh cải thảo thịt viên………….. 131.000 đ/bàn

33/    Canh cải thìa thịt viên…………… 131.000 đ/bàn

34/    Canh cải xanh chả cá thu……….. 133.000 đ/bàn

35/    Canh mướp nấu nấm…………….. 136.000 đ/bàn

36/    Canh mướp thịt viên…………….. 138.000 đ/bàn

37/    Canh chua rau muống nghêu….. 140.000 đ/bàn

38/    Canh cua đồng nấu bầu…………. 140.000 đ/bàn

39/    Canh rau má nấu tôm……………. 143.000 đ/bàn

40/    Canh rau đay cua đồng………….. 147.000 đ/bàn

41/    Canh khổ qua dồn thịt…………… 151.000 đ/bàn

42/    Canh bắp cải nấu tôm……………. 152.000 đ/bàn

43/    Canh súp thịt viên………………… 152.000 đ/bàn

44/    Canh rau ngót nấu tôm………….. 155.000 đ/bàn

45/    Canh rau dền nấu tôm…………… 155.000 đ/bàn

46/    Canh cải xanh nấu tôm………….. 156.000 đ/bàn

47/    Canh bí đao nấu tôm…………….. 159.000 đ/bàn

48/    Canh cải ngọt nấu tôm………….. 160.000 đ/bàn

49/    Canh bí đỏ nấu tôm………………. 161.000 đ/bàn

50/    Canh mồng tơi nấu tôm…………. 161.000 đ/bàn

51/    Canh cải thìa nấu tôm…………… 166.000 đ/bàn

52/    Canh mọc nấu măng chua……… 166.000 đ/bàn

53/    Canh cải thảo nấu tôm………….. 167.000 đ/bàn

54/    Canh khoai mỡ nấu tôm………… 169.000 đ/bàn

55/    Canh khổ qua nấu tôm………….. 171.000 đ/bàn

56/    Canh chua gà………………………. 171.000 đ/bàn

57/    Canh bắp cải nấu sườn non……. 176.000 đ/bàn

58/    Canh cải chua chả cá thu……….. 178.000 đ/bàn

59/    Canh cải chua sườn non………… 178.000 đ/bàn

60/    Canh hẹ nấu nấm thịt……………. 182.000 đ/bàn

61/    Canh bí đao nấu sườn non……… 183.000 đ/bàn

62/    Canh bí đỏ nấu sườn non……….. 185.000 đ/bàn

63/    Canh chua tôm bắp cải………….. 186.000 đ/bàn

64/    Canh mướp nấu tôm…………….. 186.000 đ/bàn

65/    Canh riêu cua……………………… 196.000 đ/bàn

66/    Canh cá diêu hồng……………….. 197.000 đ/bàn

67/    Canh cải chua khoai môn nấu sườn non                  200.000 đ/bàn

68/    Canh chua sườn bắp cải………… 210.000 đ/bàn

69/    Canh cua hoa thiên lý……………. 210.000 đ/bàn

70/    Canh súp nấu sườn non…………. 212.000 đ/bàn

71/    Canh su su nấu tôm………………. 212.000 đ/bàn

72/    Canh sườn nấu chua……………… 216.000 đ/bàn

73/    Canh đu đủ sườn non……………. 227.000 đ/bàn

74/    Canh rau cần sườn non………….. 239.000 đ/bàn

B. MÓN LẨU:

75/    Lẩu cá hú nấu măng chua………. 143.000 đ/bàn

76/    Lẩu chua cá hú …………………… 146.000 đ/bàn

77/    Lẩu cá kèo lá giang………………. 181.000 đ/bàn

78/    Lẩu khổ qua chả cá thu…………. 188.000 đ/bàn

79/    Lẩu cá lóc lá giang ………………. 203.000 đ/bàn

80/    Lẩu chua cá lóc……………………. 207.000 đ/bàn

81/    Lẩu chua cá điêu hồng  ………… 207.000 đ/bàn

82/    Lẩu cá diêu hồng nấu ngọt…….. 208.000 đ/bàn

83/    Lẩu cá kèo bông sua đũa ………. 239.000 đ/bàn

84/    Lẩu chua tôm ……………………… 257.000 đ/bàn

85/    Lẩu chua tôm rau muống ………. 264.000 đ/bàn

86/    Lẩu chua tôm bông sua đũa …… 267.000 đ/bàn

87/    Lẩu chua cá ngát …………………. 273.000 đ/bàn

88/    Lẩu cá ngát nấu măng chua……. 277.000 đ/bàn

89/    Lẩu gà ta lá giang ……………….. 359.000 đ/bàn

90/    Lẩu gà ta hầm sả …………………. 391.000 đ/bàn

91/    Lẩu cá khoai……………………….. 394.000 đ/bàn

92/    Lẩu hải sản chua cay ……………. 446.000 đ/bàn

93/    Lẩu chua hải sản …………………. 446.000 đ/bàn

94/    Lẩu chua cá dứa ………………….. 451.000 đ/bàn

95/    Lẩu cá bốp nấu măng chua…….. 495.000 đ/bàn

96/    Lẩu chua cá bốp…………………… 498.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

 (Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách !