Bảng giá các món mặn 2019

BẢNG GIÁ CÁC MÓN MẶN

(Áp dụng từ 01/01/2019)

1/  Đậu hủ chiên xả ớt………………………74.000 đ/bàn

2/  Kho quẹt…………………………………….84.000 đ/bàn

3/  Trứng chiên hành………………………..120.000 đ/bàn

4/  Đậu hủ kho chay………………………….129.000 đ/bàn

5/  Trứng vịt luộc………………………………136.000 đ/bàn

6/  Trứng cút sốt cà chua…………………..139.000 đ/bàn

7/  Trứng chiên thịt…………………………..142.000 đ/bàn

8/  Trứng chiên nấm rơm………………….156.000 đ/bàn

9/  Trứng chiên rau củ số mayonnaise………….159.000 đ/bàn

10/ Cà chua dồn thịt chiên…………………187.000 đ/bàn

11/ Trứng chiên nghêu………………………197.000 đ/bàn

12/  Khô cá đù chiên…………………………198.000 đ/bàn

13/  Cá pa sa chiên hành tiêu… ………….259.000 đ/bàn

14/  Cá hú kho khóm…………………………210.000 đ/bàn

15/  Cá rô kho tộ……………………………….210.000 đ/bàn

16/  Cá pa sa kho cà…………………………262.000 đ/bàn

17/  Cá pa sa kho khóm……………………268.000 đ/bàn

18/  Cá pa sa chiên sốt cà………………..267.000 đ/bàn

19/  Mắm chưng thịt…………………………224.000 đ/bàn

20/  Cá diêu hồng kho hành ớt………….254.000 đ/bàn

21/  Thịt bọc trứng…………………………..225.000 đ/bàn

22/  Đậu hủ dồn thịt sốt cà……………….227.000 đ/bàn

23/  Thịt ba rọi kho mắm ruốc…………..233.000 đ/bàn

24/  Thịt kho củ cải………………………….237.000 đ/bàn

25/  Cá ngừ kho cà………………………….238.000 đ/bàn

26/  Thịt kho đậu hủ…………………………241.000 đ/bàn

27/  Gà xào xả ớt…………………………….241.000 đ/bàn

28/  Cá ngừ kho khóm……………………..242.000 đ/bàn

29/  Thịt kho cải chua……………………….242.000 đ/bàn

30/  Cá diêu hồng kho cà…………………..262.000 đ/bàn

31/  Thịt kho sả ớt…………………………….244.000 đ/bàn

32/  Thịt kho măng……………………………244.000 đ/bàn

33/  Thịt kho tiêu………………………………247.000 đ/bàn

34/  Thịt viên sốt cà chua………………….248.000 đ/bàn

35/  Gà ram…………………………………….250.000 đ/bàn

36/  Gà xào gừng…………………………….253.000 đ/bàn

37/  Cá lóc kho tiêu…………………………..253.000 đ/bàn

38/  Cá diêu hồng chiên sốt cà…………..265.000 đ/bàn

39/  Cá trê chiên giòn……………………….257.000 đ/bàn

40/  Cá lóc kho tộ…………………………….257.000 đ/bàn

41/  Khô cá thu chiên……………………….258.000 đ/bàn

42/  Cá diêu hồng chiên giòn…………….261.000 đ/bàn

43/  Gà kho măng tươi……………………..261.000 đ/bàn

44/  Thịt ba rọi kho tiêu…………………….262.000 đ/bàn

45/  Gà kho trứng cút……………………….263.000 đ/bàn

46/  Thịt ba rọi kho măng………………….270.000 đ/bàn

47/  Cá đối muối sư chiên…………………281.000 đ/bàn

48/  Cá bạc má (hoặc cá ngân) sốt nước mắm………..288.000 đ/bàn

49/  Thịt cốt lếch ram………………………..291.000 đ/bàn

50/  Gà chiên nước mắm………………….308.000 đ/bàn

51/  Cá ngân (hoặc cá bạc má) kho măng………………308.000 đ/bàn

52/  Thịt kho hột vịt…………………………..319.000 đ/bàn

53/  Đùi gà rô ti………………………………..320.000 đ/bàn

54/  Cá đối chiên giòn……………………….327.000 đ/bàn

55/  Sườn non sốt me……………………….336.000 đ/bàn

56/  Sườn non kho cà……………………….350.000 đ/bàn

57/  Trứng chiên hào…………………………356.000 đ/bàn

58/  Cá kèo kho tiêu………………………….357.000 đ/bàn

59/  Cá ngát kho tộ……………………………357.000 đ/bàn

60/  Chả lụa kho tiêu………………………….357.000 đ/bàn

61/  Trứng cút kho giò lụa…………………..358.000 đ/bàn

62/  Chả cá thu kho cà………………………361.000 đ/bàn

63/  Cá kèo kho khế………………………….363.000 đ/bàn

64/  Tôm rim thịt ba rọi………………………365.000 đ/bàn

65/  Vịt kho gừng……………………………..380.000 đ/bàn

66/  Sườn non chiên sả ớt…………………384.000 đ/bàn

67/  Cá kèo chiên giòn………………………387.000 đ/bàn

68/  Sườn non ram mặn……………………389.000 đ/bàn

69/  Cá dứa chiên hành tiêu………………454.000 đ/bàn

70/  Cá dứa kho tộ……………………………455.000 đ/bàn

71/  Mực xào sa tế……………………………459.000 đ/bàn

72/  Tôm kho tiêu……………………………..484.000 đ/bàn

73/  Tôm rim……………………………………488.000 đ/bàn

74/  Tôm rim nước dừa…………………….499.000 đ/bàn

75/  Khô cá dứa chiên……………………….563.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách !