Bảng giá các món xào 2019

BẢNG GIÁ CÁC MÓN XÀO

(Áp dụng từ 01/01/2019)

1/      Bắp cải luộc…………………………. 44.000 đ/bàn

2/      Giá hẹ xào tỏi ………………………. 51.000 đ/bàn

3/      Su su xào tỏi ………………………… 59.000 đ/bàn

4/      Rau ghém…………………………….. 61.000 đ/bàn

5/      Bắp cải xào tỏi ……………………… 64.000 đ/bàn

6/      Cải bẹ xanh xào tỏi………………… 64.000 đ/bàn

7/      Đậu bắp luộc chấm chao ………… 68.000 đ/bàn

8/      Cà tím hấp hành……………………. 72.000 đ/bàn

9/      Bầu xào tỏi………………………….. 73.000 đ/bàn

10/    Cải ngọt xào tỏi ……………………. 73.000 đ/bàn

11/    Măng vàng xào tỏi…………………. 73.000 đ/bàn

12/    Rau xào thập cẩm…………………..75.000 đ/bàn

13/    Bầu luộc chấm chao………………..76.000 đ/bàn

14/    Rau muống luộc …………………… 76.000 đ/bàn

15/    Giá hẹ muối chua………………….. 77.000 đ/bàn

16/    Khổ qua xào tỏi ……………………. 78.000 đ/bàn

17/    Su hào xào tỏi ………………………. 78.000 đ/bàn

18/    Đậu ve xào tỏi………………………. 81.000 đ/bàn

19/    Rau muống xào giá………………… 82.000 đ/bàn

20/    Rau luộc thập cẩm ………………… 84.000 đ/bàn

21/    Cải thảo xào tỏi ……………………. 85.000 đ/bàn

22/    Cải thìa xào tỏi …………………….. 91.000 đ/bàn

23/    Rau muống xào tỏi ………………… 93.000 đ/bàn

24/    Bầu xào trứng……………………….. 97.000 đ/bàn

25/    Khổ qua xào trứng……………….. 102.000 đ/bàn

26/    Dưa leo trộn chua ngọt………….. 109.000 đ/bàn

27/    Giá hẹ xào thịt…………………….. 110.000 đ/bàn

28/    Xà lách son trộn dầu giấm……… 117.000 đ/bàn

29/    Su su xào thịt ……………………… 119.000 đ/bàn

30/    Cải bẹ xanh xào thịt……………… 123.000 đ/bàn

31/    Bắp cải xào thịt …………………… 123.000 đ/bàn

32/    Giá hẹ xào lòng gà……………….. 128.000 đ/bàn

33/    Cải ngọt xào thịt………………….. 132.000 đ/bàn

34/    Rau càn cua trứng trộn dầu giấm 135.000 đ/bàn

35/    Măng xào thịt ba rọi……………… 136.000 đ/bàn

36/    Khổ qua xào thịt …………………. 137.000 đ/bàn

37/    Su hào xào thịt…………………….. 137.000 đ/bàn

38/    Măng tươi xào hành……………… 139.000 đ/bàn

39/    Cải chua xào bao tử cá basa ….. 139.000 đ/bàn

40/    Đậu ve xào thịt……………………. 140.000 đ/bàn

41/    Xà lách trộn dầu giấm…………… 141.000 đ/bàn

42/    Cải thảo xào thịt …………………. 144.000 đ/bàn

43/    Cải thìa xào thịt ………………….. 151.000 đ/bàn

44/    Đậu ve xào lòng gà………………. 158.000 đ/bàn

45/    Mướp xào thịt……………………… 166.000 đ/bàn

46/    Giá hẹ xào tôm……………………. 170.000 đ/bàn

47/    Ba chỉ xào chua ngọt…………….. 170.000 đ/bàn

48/    Su su xào tôm……………………… 178.000 đ/bàn

49/    Gan thịt xào chua ngọt………….. 181.000 đ/bàn

50/    Cải bẹ xanh xào tôm…………….. 182.000 đ/bàn

51/    Bắp cải xào tôm…………………… 182.000 đ/bàn

52/    Mướp xào lòng gà………………… 184.000 đ/bàn

53/    Tai heo xào chua ngọt…………… 185.000 đ/bàn

54/    Cải ngọt xào tôm…………………. 192.000 đ/bàn

55/    Bầu xào tôm……………………….. 192.000 đ/bàn

56/    Khổ qua xào tôm ………………… 196.000 đ/bàn

57/    Giá, đậu ve xào tôm……………… 196.000 đ/bàn

58/    Su hào xào tôm……………………. 197.000 đ/bàn

59/    Nấm rơm xào thập cẩm…………. 198.000 đ/bàn

60/    Đậu ve xào tôm…………………… 199.000 đ/bàn

61/    Tim gan xào chua ngọt………….. 201.000 đ/bàn

62/    Cải thảo xào tôm…………………. 203.000 đ/bàn

63/    Cải thìa xào tôm………………….. 210.000 đ/bàn

64/    Gan thịt xào thập cẩm…………… 218.000 đ/bàn

65/    Sườn xào chua ngọt……………… 225.000 đ/bàn

66/    Mướp xào tôm…………………….. 225.000 đ/bàn

67/    Tim gan xào thập cẩm…………… 238.000 đ/bàn

68/    Bông cải xào nấm rơm………….. 238.000 đ/bàn

69/    Bông cải xào lòng gà……………. 240.000 đ/bàn

70/    Bông cải xào thịt heo……………. 248.000 đ/bàn

71/    Cải bó xôi xào thịt bò……………. 256.000 đ/bàn

72/    Tôm thịt xào chua ngọt…………. 260.000 đ/bàn

73/    Khổ qua xào thịt bò……………… 262.000 đ/bàn

74/    Mực xào hẹ………………………… 269.000 đ/bàn

75/    Rau muống xào thịt bò………….. 285.000 đ/bàn

76/    Rau càn cua trộn thịt bò………… 290.000 đ/bàn

77/    Mực xào hành cần……………….. 300.000 đ/bàn

78/    Bông thiên lý xào bò…………….. 301.000 đ/bàn

79/    Xà lách son trộn thịt bò…………. 309.000 đ/bàn

80/    Mực xào chua ngọt………………. 322.000 đ/bàn

81/    Mướp xào chem chép……………. 326.000 đ/bàn

82/    Xà lách trộn thịt bò………………. 233.000 đ/bàn

83/    Thịt bò xào củ hành……………… 340.000 đ/bàn

84/    Bông cải xào thịt bò……………… 367.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách !