Bảng giá các món ăn phụ 2018

BẢNG GIÁ CÁC MÓN ĂN PHỤ

(Áp dụng từ 10/4/2017)

 

1/      MÌ GÓI:

 • Mì gói rau giá …………………………………………….. 12.000 đ/phần
 • Mì gói thịt heo…………………………………………….. 33.000 đ/phần
 • Mì gói tôm thịt……………………………………………. .37.000 đ/phần
 • Mì gói thịt bò………………………………………………. 45.000 đ/phần
 • Mì gói hải sản……………………………………………… 47.000 đ/phần
 • Mì xào rau………………………………………………….. 16.000 đ/phần
 • Mì xào thịt heo……………………………………………. 31.000 đ/phần
 • Mì xào bò…………………………………………………… 48.000 đ/phần
 • Mì xào hải sản…………………………………………….. 55.000 đ/phần

2/      NUI:

 • Nui thịt………………………………………………………. 31.000 đ/phần
 • Nui tôm thịt………………………………………………….36.000 đ/phần
 • Nui hải sản………………………………………………….45.000 đ/phần
 • Nui xào thịt heo……………………………………………30.000 đ/phần
 • Nui xào gà…………………………………………………..35.000 đ/phần
 • Nui xào bò…………………………………………………..47.000 đ/phần
 • Nui xào hải sản……………………………………………53.000 đ/phần

3/      BÁNH CANH:

 • Bánh canh thịt……………………………………………..29.000 đ/phần
 • Bánh canh tôm thịt……………………………………….35.000 đ/phần
 • Bánh canh hải sản……………………………………….43.000 đ/phần

4/      HỦ TIẾU:

 • Hủ tiếu thịt…………………………………………………..30.000 đ/phần
 • Hủ tiếu tôm thịt…………………………………………… 36.000 đ/phần
 • Hủ tiếu hải sản……………………………………………..44.000 đ/phần

5/      BÚN:

 • Bún gạo xào chay…………………………………………25.000 đ/phần
 • Bún mọc…………………………………………………….. 35.000 đ/phần
 • Bún gạo xào thịt heo……………………………………. 36.000 đ/phần
 • Bún riêu……………………………………………………… 41.000 đ/phần
 • Bún măng vịt………………………………………………. 42.000 đ/phần
 • Bún gạo xào hải sản…………………………………….. 50.000 đ/phần

6/      MIẾN:

 • Miến nấu thịt bằm……………………………………….. 32.000 đ/phần
 • Miến gà……………………………………………………….35.000 đ/phần
 • Miến vịt……………………………………………………… 46.000 đ/phần
 • Miến gà ta……………………………………………………53.000 đ/phần

7/      CHÁO:

 • Cháo thịt heo……………………………………………….25.000 đ/phần
 • Cháo gà công nghiệp…………………………………….27.000 đ/phần
 • Cháo gà công nghiệp + gỏi…………………………….30.000 đ/phần
 • Cháo tôm……………………………………………………. 31.000 đ/phần
 • Cháo hào……………………………………………………..33.000 đ/phần
 • Cháo nghêu………………………………………………….35.000 đ/phần
 • Cháo mực…………………………………………………… 50.000 đ/phần
 • Cháo gà ta……………………………………………………51.000 đ/phần
 • Cháo gà ta + gỏi………………………………………….. 55.000 đ/phần

8/      XÔI:

 • Xôi thịt………………………………………………………. 25.000 đ/phần
 • Xôi mặn………………………………………………………27.000 đ/phần
 • Xôi gà………………………………………………………..30.000 đ/phần

9/      CƠM:

 • Cơm chiên tỏi………………………………………………15.000 đ/phần
 • Cơm chiên dương châu…………………………………27.000 đ/phần
 • Cơm chiên cá mặn……………………………………….28.000 đ/phần
 • Cơm chiên hải sản……………………………………….44.000 đ/phần

10/    BÁNH MÌ:

 • Bánh mì chả cá thu……………………………………….25.000 đ/phần
 • Bánh mì ốp la……………………………………………… 28.000 đ/phần
 • Bánh mì cá hộp…………………………………………….30.000 đ/phần
 • Bánh mì xíu mại………………………………………….. 32.000 đ/phần

11/    CÁC MÓN KHÁC:

 • Bánh ướt……………………………………………………..32.000 đ/phần
 • Hoành thánh……………………………………………….. 32.000 đ/phần

 

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

Hân hạnh phục vụ quý khách !