Bảng giá các món canh-lẩu 2018

BẢNG GIÁ CÁC MÓN CANH – LẨU

  (Áp dụng từ 10/4/2017)

A. MÓN CANH

1/      Canh cà chua trứng……………………………………………. 68.000 đ/bàn

2/      Canh rau má thịt bằm ………………………………………… 72.000 đ/bàn

3/      Canh bí đao thịt bằm………………………………………….. 83.000 đ/bàn

4/      Canh su su thịt bằm……………………………………………. 83.000 đ/bàn

5/      Canh cải chua thịt bằm……………………………………….. 86.000 đ/bàn

6/      Canh cải thảo thịt bằm……………………………………….. 88.000 đ/bàn

7/      Canh bắp cải thịt bằm…………………………………………. 88.000 đ/bàn

8/      Canh rau dền thịt bằm………………………………………… 89.000 đ/bàn

9/      Canh bí đỏ thịt bằm……………………………………………. 90.000 đ/bàn

10/    Canh cải thìa thịt bằm………………………………………… 92.000 đ/bàn

11/    Canh rau ngót thịt bằm……………………………………….. 92.000 đ/bàn

12/    Canh khổ qua thịt bằm……………………………………….. 95.000 đ/bàn

13/    Canh cải xanh thịt bằm……………………………………….. 96.000 đ/bàn

14/    Canh cải ngọt thịt bằm……………………………………….. 99.000 đ/bàn

15/    Canh rau má thịt viên……………………………………….. 100.000 đ/bàn

16/    Canh cua đồng nấu bầu…………………………………….. 101.000 đ/bàn

17/    Canh nghêu mồng tơi……………………………………….. 101.000 đ/bàn

18/    Canh súp thịt bằm……………………………………………. 104.000 đ/bàn

19/    Canh khoai mỡ thịt bằm……………………………………. 104.000 đ/bàn

20/    Canh mướp thịt bằm…………………………………………. 105.000 đ/bàn

21/    Canh hẹ đậu hủ non………………………………………….. 106.000 đ/bàn

22/    Canh su su thịt viên………………………………………….. 112.000 đ/bàn

23/    Canh bí đao thịt viên………………………………………… 112.000 đ/bàn

24/    Canh cải chua thịt viên……………………………………… 115.000 đ/bàn

25/    Canh bắp cải thịt viên……………………………………….. 116.000 đ/bàn

26/    Canh cải thảo thịt viên……………………………………… 116.000 đ/bàn

27/    Canh cải xanh chả cá thu…………………………………… 118.000 đ/bàn

28/    Canh rau dền thịt viên………………………………………. 118.000 đ/bàn

29/    Canh bí đỏ thịt viên………………………………………….. 119.000 đ/bàn

30/    Canh cải thìa thịt viên………………………………………. 121.000 đ/bàn

31/    Canh rau ngót thịt viên……………………………………… 121.000 đ/bàn

32/    Canh rau đay cua đồng……………………………………… 121.000 đ/bàn

33/    Canh nghêu rau muống chua……………………………… 123.000 đ/bàn

34/    Canh cải xanh thịt viên……………………………………… 124.000 đ/bàn

35/    Canh khổ qua thịt viên……………………………………… 124.000 đ/bàn

36/    Canh cải ngọt thịt viên……………………………………… 127.000 đ/bàn

37/    Canh mướp thịt viên…………………………………………. 134.000 đ/bàn

38/    Canh chua gà…………………………………………………… 141.000 đ/bàn

39/    Canh cá diêu hồng……………………………………………. 143.000 đ/bàn

40/    Canh khổ qua dồn thịt………………………………………. 148.000 đ/bàn

41/    Canh cải chua chả cá thu…………………………………… 153.000 đ/bàn

42/    Canh mọc nấu măng chua…………………………………. 153.000 đ/bàn

43/    Canh riêu cua………………………………………………….. 163.000 đ/bàn

44/    Canh bí đao nấu sườn non…………………………………. 170.000 đ/bàn

45/    Canh hẹ nấu nấm thịt……………………………………….. 173.000 đ/bàn

46/    Canh bắp cải nấu sườn non……………………………….. 175.000 đ/bàn

47/    Canh bí đỏ nấu sườn non………………………………….. 176.000 đ/bàn

48/    Canh cải chua sườn non……………………………………. 178.000 đ/bàn

49/    Canh cải xanh cá thác lác………………………………….. 180.000 đ/bàn

50/    Canh chua bắp cải nấu tôm……………………………….. 183.000 đ/bàn

51/    Canh chua tôm rau muống………………………………… 183.000 đ/bàn

52/    Canh sườn nấu chua…………………………………………. 186.000 đ/bàn

53/    Canh cua hoa thiên lý……………………………………….. 190.000 đ/bàn

54/    Canh rau má nấu tôm……………………………………….. 193.000 đ/bàn

55/    Canh súp nấu sườn non…………………………………….. 195.000 đ/bàn

56/    Canh chua sườn nấu bắp cải………………………………. 198.000 đ/bàn

57/    Canh cải chua khoai môn nấu sườn non……………… 199.000 đ/bàn

58/    Canh su su nấu tôm………………………………………….. 203.000 đ/bàn

59/    Canh bí đao nấu tôm………………………………………… 205.000 đ/bàn

60/    Canh bắp cải nấu tôm……………………………………….. 207.000 đ/bàn

61/    Canh cải thảo nấu tôm………………………………………. 207.000 đ/bàn

62/    Canh khổ qua nấu tôm……………………………………… 209.000 đ/bàn

63/    Canh rau dền nấu tôm………………………………………. 210.000 đ/bàn

64/    Canh bí đỏ nấu tôm………………………………………….. 212.000 đ/bàn

65/    Canh cải thìa nấu tôm……………………………………….. 213.000 đ/bàn

66/    Canh rau ngót nấu tôm……………………………………… 213.000 đ/bàn

67/    Canh cải xanh nấu tôm……………………………………… 215.000 đ/bàn

68/    Canh cải ngọt nấu tôm……………………………………… 220.000 đ/bàn

69/    Canh mướp nấu tôm…………………………………………. 223.000 đ/bàn

70/    Canh khoai mỡ nấu tôm……………………………………. 226.000 đ/bàn

71/    Canh đu đủ sườn non……………………………………….. 227.000 đ/bàn

72/    Canh rau cần sườn non……………………………………… 239.000 đ/bàn

B. MÓN LẨU:

73/    Lẩu cá hú nấu măng chua………………………………….. 122.000 đ/bàn

74/    Lẩu chua cá hú ……………………………………………….. 122.000 đ/bàn

75/    Lẩu cá diêu hồng nấu ngọt………………………………… 156.000 đ/bàn

76/    Lẩu khổ qua chả cá ………………………………………….. 160.000 đ/bàn

77/    Lẩu chua cá điêu hồng  ……………………………………. 161.000 đ/bàn

78/    Lẩu cá kèo lá giang………………………………………….. 172.000 đ/bàn

79/    Lẩu cá lóc lá giang ………………………………………….. 194.000 đ/bàn

80/    Lẩu chua cá lóc……………………………………………….. 200.000 đ/bàn

81/    Lẩu cá kèo bông sua đũa ………………………………….. 205.000 đ/bàn

82/    Lẩu chua tôm ………………………………………………….. 249.000 đ/bàn

83/    Lẩu chua tôm rau muống …………………………………. 253.000 đ/bàn

84/    Lẩu chua cá ngát …………………………………………….. 265.000 đ/bàn

85/    Lẩu chua tôm bông sua đũa ………………………………. 266.000 đ/bàn

86/    Lẩu cá ngát nấu măng chua……………………………….. 272.000 đ/bàn

87/    Lẩu gà ta lá giang ……………………………………………. 303.000 đ/bàn

88/    Lẩu gà ta hầm sả ……………………………………………… 339.000 đ/bàn

89/    Lẩu chua cá dứa ……………………………………………… 443.000 đ/bàn

90/    Lẩu hải sản chua cay ……………………………………….. 451.000 đ/bàn

91/    Lẩu chua hải sản ……………………………………………… 451.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

 (Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách !