Bảng giá các món mặn 2018

BẢNG GIÁ CÁC MÓN MẶN

(Áp dụng từ 10/4/2017)

1/       Đậu hủ chiên xả ớt……………………………………74.000 đ/bàn

2/      Trứng chiên hành…………………………………….. 110.000 đ/bàn

3/      Trứng vịt luộc…………………………………………. 111.000 đ/bàn

4/      Đậu hủ kho chay……………………………………… 112.000 đ/bàn

5/      Trứng chiên rau củ số mayonnaise…………….. 126.000 đ/bàn

6/      Cà chua dồn thịt chiên……………………………… 130.000 đ/bàn

7/      Trứng chiên thịt………………………………………. 134.000 đ/bàn

8/      Trứng chiên nấm rơm………………………………. 145.000 đ/bàn

9/      Trứng cút sốt cà chua………………………………. 158.000 đ/bàn

10/    Cá ngừ kho cà…………………………………………. 174.000 đ/bàn

11/    Cá hú kho khóm……………………………………… 177.000 đ/bàn

12/    Cá ngừ kho khóm……………………………………. 183.000 đ/bàn

13/    Thịt ba rọi kho quẹt…………………………………. 187.000 đ/bàn

14/    Cá rô kho tộ……………………………………………. 192.000 đ/bàn

15/    Mắm chưng thịt………………………………………. 203.000 đ/bàn

16/    Thịt bọc trứng…………………………………………. 203.000 đ/bàn

17/    Thịt kho củ cải………………………………………… 204.000 đ/bàn

18/    Đậu hủ dồn thịt sốt cà………………………………. 205.000 đ/bàn

19/    Thịt kho đậu hủ……………………………………….. 212.000 đ/bàn

20/    Thịt kho tiêu…………………………………………… 214.000 đ/bàn

21/    Khô cá đù chiên………………………………………. 218.000 đ/bàn

22/    Thịt kho cải chua…………………………………….. 236.000 đ/bàn

23/    Thịt ba rọi kho mắm ruốc…………………………. 221.000 đ/bàn

24/    Thịt kho sả ớt………………………………………….. 227.000 đ/bàn

25/    Cá diêu hồng chiên giòn…………………………… 230.000 đ/bàn

26/    Thịt viên sốt cà chua………………………………… 230.000 đ/bàn

27/    Trứng chiên nghêu…………………………………… 233.000 đ/bàn

28/    Gà xào xả ớt……………………………………………. 241.000 đ/bàn

29/    Thịt cốt lếch ram……………………………………… 242.000 đ/bàn

30/    Gà xào măng tươi……………………………………. 243.000 đ/bàn

31/    Thịt ba rọi kho tiêu………………………………….. 246.000 đ/bàn

32/    Gà xào gừng…………………………………………… 246.000 đ/bàn

33/    Cá diêu hồng kho hành ớt…………………………. 254.000 đ/bàn

34/    Khô cá thu chiên……………………………………… 258.000 đ/bàn

35/    Gà kho trứng cút……………………………………… 258.000 đ/bàn

36/    Cá pa sa chiên hành tiêu…………………………… 259.000 đ/bàn

37/    Cá diêu hồng kho cà………………………………… 262.000 đ/bàn

38/    Cá pa sa kho cà……………………………………….. 262.000 đ/bàn

39/    Thịt ba rọi kho măng……………………………….. 264.000 đ/bàn

40/    Cá diêu hồng chiên sốt cà…………………………. 265.000 đ/bàn

41/    Thịt kho măng………………………………………… 265.000 đ/bàn

42/    Gà kho măng tươi……………………………………. 266.000 đ/bàn

43/    Cá trê chiên giòn……………………………………… 267.000 đ/bàn

44/    Cá pa sa chiên sốt cà………………………………… 267.000 đ/bàn

45/    Cá pa sa kho khóm………………………………….. 268.000 đ/bàn

46/    Thịt kho hột vịt……………………………………….. 273.000 đ/bàn

47/    Cá đối muối sư chiên……………………………….. 288.000 đ/bàn

48/    Cá bạc má (hoặc cá ngân) sốt nước mắm……. 289.000 đ/bàn

49/    Chả cá thu kho cà……………………………………. 300.000 đ/bàn

50/    Cá ngân (hoặc cá bạc má) kho măng………….. 307.000 đ/bàn

51/    Gà chiên nước mắm…………………………………. 308.000 đ/bàn

52/    Gà ram…………………………………………………… 309.000 đ/bàn

53/    Cá lóc kho tiêu………………………………………… 313.000 đ/bàn

54/    Cá đối chiên giòn…………………………………….. 319.000 đ/bàn

55/    Cá lóc kho tộ…………………………………………… 321.000 đ/bàn

56/    Cá kèo kho tiêu……………………………………….. 357.000 đ/bàn

57/    Cá ngát kho tộ…………………………………………. 357.000 đ/bàn

58/    Chả lụa kho tiêu………………………………………. 357.000 đ/bàn

59/    Trứng cút kho giò lụa………………………………. 357.000 đ/bàn

60/    Mực xào sa tế………………………………………….. 362.000 đ/bàn

61/    Cá kèo kho khế……………………………………….. 363.000 đ/bàn

62/    Tôm rim thịt ba rọi………………………………….. 365.000 đ/bàn

63/    Cá kèo chiên giòn……………………………………. 375.000 đ/bàn

64/    Đùi gà rô ti……………………………………………… 378.000 đ/bàn

65/    Sườn non chiên sả ớt……………………………….. 383.000 đ/bàn

66/    Vịt kho gừng…………………………………………… 384.000 đ/bàn

67/    Sườn non ram mặn………………………………….. 388.000 đ/bàn

68/    Sườn non sốt me……………………………………… 407.000 đ/bàn

69/    Sườn non kho cà……………………………………… 426.000 đ/bàn

70/    Tôm kho tiêu………………………………………….. 484.000 đ/bàn

71/    Tôm rim…………………………………………………. 486.000 đ/bàn

72/    Tôm rim nước dừa…………………………………… 496.000 đ/bàn

73/    Khô cá dứa chiên…………………………………….. 594.000 đ/bàn

74/    Cá dứa chiên hành tiêu…………………………….. 613.000 đ/bàn

75/    Cá dứa kho tộ………………………………………….. 615.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách !