Bảng giá các món xào 2018

BẢNG GIÁ CÁC MÓN XÀO

(Áp dụng từ 10/4/2017) 

1/      Bầu luộc…………………………………………………………… 36.000 đ/bàn

2/      Bắp cải luộc………………………………………………………. 44.000 đ/bàn

3/      Bầu xào tỏi………………………………………………………. 45.000 đ/bàn

4/      Rau ghém…………………………………………………………. 48.000 đ/bàn

5/      Giá hẹ xào tỏi …………………………………………………… 50.000 đ/bàn

6/      Su su xào tỏi …………………………………………………….. 52.000 đ/bàn

7/      Cải thảo xào tỏi ………………………………………………… 56.000 đ/bàn

8/      Bắp cải xào tỏi ………………………………………………….. 56.000 đ/bàn

9/      Giá hẹ muối chua……………………………………………… 59.000 đ/bàn

10/    Rau xào thập cẩm………………………………………………. 62.000 đ/bàn

11/    Khổ qua xào tỏi ………………………………………………… 63.000 đ/bàn

12/    Rau muống luộc ……………………………………………….. 64.000 đ/bàn

13/    Cải thìa xào tỏi …………………………………………………. 64.000 đ/bàn

14/    Cải bẹ xanh xào tỏi…………………………………………….. 64.000 đ/bàn

15/    Bầu xào trứng……………………………………………………. 65.000 đ/bàn

16/    Cà tím hấp hành………………………………………………… 65.000 đ/bàn

17/    Su hào xào tỏi …………………………………………………… 67.000 đ/bàn

18/    Đậu bắp luộc ……………………………………………………. 68.000 đ/bàn

19/    Măng vàng xào tỏi……………………………………………… 72.000 đ/bàn

20/    Cải ngọt xào tỏi ………………………………………………… 73.000 đ/bàn

21/    Rau luộc thập cẩm …………………………………………….. 73.000 đ/bàn

22/    Rau muống xào giá……………………………………………. 74.000 đ/bàn

23/    Xà lách trộn dầu giấm………………………………………… 76.000 đ/bàn

24/    Đậu ve xào tỏi…………………………………………………… 81.000 đ/bàn

25/    Rau muống xào tỏi ……………………………………………. 81.000 đ/bàn

26/    Khổ qua xào trứng……………………………………………… 83.000 đ/bàn

27/    Xà lách son trộn dầu giấm…………………………………… 95.000 đ/bàn

28/    Dưa leo trộn chua ngọt……………………………………….. 96.000 đ/bàn

29/    Giá hẹ xào thịt…………………………………………………. 101.000 đ/bàn

30/    Rau càn cua trứng trộn dầu giấm……………………….. 103.000 đ/bàn

31/    Su su xào thịt ………………………………………………….. 107.000 đ/bàn

32/    Khổ qua xào thịt ……………………………………………… 109.000 đ/bàn

33/    Bắp cải xào thịt ………………………………………………. 110.000 đ/bàn

34/    Cải thảo xào thịt ……………………………………………… 110.000 đ/bàn

35/    Cải bẹ xanh xào thịt…………………………………………. 115.000 đ/bàn

36/    Cải thìa xào thịt ………………………………………………. 115.000 đ/bàn

37/    Su hào xào thịt…………………………………………………. 118.000 đ/bàn

38/    Măng tươi xào hành…………………………………………. 121.000 đ/bàn

39/    Cải ngọt xào thịt………………………………………………. 125.000 đ/bàn

40/    Giá hẹ xào lòng gà…………………………………………… 127.000 đ/bàn

41/    Mướp xào thịt………………………………………………….. 127.000 đ/bàn

42/    Đậu ve xào thịt………………………………………………… 130.000 đ/bàn

43/    Măng xào thịt ba rọi…………………………………………. 131.000 đ/bàn

44/    Cải chua xào bao tử cá basa ……………………………… 136.000 đ/bàn

45/    Gan thịt xào chua ngọt……………………………………… 146.000 đ/bàn

46/    Ba chỉ xào chua ngọt………………………………………… 150.000 đ/bàn

47/    Mướp xào lòng gà……………………………………………. 153.000 đ/bàn

48/    Đậu ve xào lòng gà…………………………………………… 158.000 đ/bàn

49/    Nấm rơm xào thập cẩm…………………………………….. 162.000 đ/bàn

50/    Bầu xào tôm……………………………………………………. 163.000 đ/bàn

51/    Giá hẹ xào tôm………………………………………………… 169.000 đ/bàn

52/    Tai heo xào chua ngọt………………………………………. 170.000 đ/bàn

53/    Su su xào tôm………………………………………………….. 171.000 đ/bàn

54/    Tim gan xào chua ngọt……………………………………… 174.000 đ/bàn

55/    Giá, đậu ve xào tôm…………………………………………. 175.000 đ/bàn

56/    Bắp cải xào tôm……………………………………………….. 175.000 đ/bàn

57/    Cải thảo xào tôm……………………………………………… 175.000 đ/bàn

58/    Khổ qua xào tôm …………………………………………….. 176.000 đ/bàn

59/    Đậu ve xào tôm……………………………………………….. 178.000 đ/bàn

60/    Cải thìa xào tôm………………………………………………. 182.000 đ/bàn

61/    Cải bẹ xanh xào tôm…………………………………………. 182.000 đ/bàn

62/    Su hào xào tôm………………………………………………… 185.000 đ/bàn

63/    Cải ngọt xào tôm……………………………………………… 192.000 đ/bàn

64/    Gan thịt xào thập cẩm………………………………………. 193.000 đ/bàn

65/    Mướp xào tôm…………………………………………………. 194.000 đ/bàn

66/    Sườn xào chua ngọt………………………………………….. 208.000 đ/bàn

67/    Mực xào hẹ……………………………………………………… 211.000 đ/bàn

68/    Tim gan xào thập cẩm………………………………………. 221.000 đ/bàn

69/    Bông cải xào lòng gà………………………………………… 236.000 đ/bàn

70/    Tôm thịt xào chua ngọt…………………………………….. 237.000 đ/bàn

71/    Bông cải xào thịt heo……………………………………….. 240.000 đ/bàn

72/    Khổ qua xào thịt bò………………………………………….. 244.000 đ/bàn

73/    Cải bó xôi xào thịt bò……………………………………….. 257.000 đ/bàn

74/    Xà lách trộn thịt bò…………………………………………… 262.000 đ/bàn

75/    Rau muống xào thịt bò……………………………………… 273.000 đ/bàn

76/    Xà lách son trộn thịt bò…………………………………….. 278.000 đ/bàn

77/    Bông thiên lý xào bò………………………………………… 302.000 đ/bàn

78/    Mực xào hành cần……………………………………………. 310.000 đ/bàn

79/    Mực xào chua ngọt…………………………………………… 328.000 đ/bàn

80/    Thịt bò xào củ hành………………………………………….. 336.000 đ/bàn

81/    Bông cải xào thịt bò…………………………………………. 366.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách !