Kết quả vòng 2 “Hiệp sĩ rừng xanh” 2023

???????????? Chương trình “Hiệp sĩ rừng xanh” sau một tháng thi online trên trang dangoai.com.vn (20/10/2023 – 20/11/2023); nay ban tổ chức thông tin đến các thí sinh danh sách các bạn được chọn vào vòng 2 của chương trình. ❤️❤️❤️
Stt Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Trường Lớp
1 Trần Thị Huế 4/4/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DQT5
2 Nguyễn Thị Phúc 28/2/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DTH1
3 Trần Phạm Minh Thi 18/8/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTM2
4 Phạm Nhật Hào 16/8/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DNH2
5 Lê Quỳnh Như 15/4/2005 Đại học Tài chính – Marketing TH_23DLG01
6 Trần Khánh Thy 22/10/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM07
7 Nguyễn Trí Khang 20/9/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTK2
8 Nguyễn Ngọc Thảo My 28/10/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTC1
9 Vũ Thị Minh Nguyệt 9/8/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21AV
10 Trần Thị Tuyết Đang 23/7/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DQT03
11 Lê Bảo Yến Phương 1/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTX
12 Đặng Mai Trang 22/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTC2
13 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 5/1/2004 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh k7-cth
14 Nguyễn Đặng Hồng Ý 18/2/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20TY
15 Trần Dương Nhã Bình 5/10/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTM2
16 Lê Mỹ Uyên Đại học Tài chính – Marketing TH_23DTM01
17 Phạm Thị Đang Thùy 1/5/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20Bq
18 Nguyên Trọng Nhân 30/5/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23TYA
19 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 25/11/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DSK
20 Đặng Huỳnh Dao 26/9/2001 Đại học Tài chính – Marketing 20DMC2
21 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 10/4/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DKB02
22 Nguyễn Ngọc Lan Hương 19/10/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21CN
23 Nguyễn Thị Linh Nhi 3/8/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22QT
24 Trần Thị Mỹ Ly 24/3/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21SHC
25 Vương Quốc Toàn 24/2/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23TT
26 Đoàn Trường Vinh 27/10/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Dh20QL
27 Nguyễn Thị Phương Uyên 20/7/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTA01
28 Trần Thị Hương Giang 22/8/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DMA03
29 Lê Đào Minh Châu 30/4/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23QL
30 Lê Quốc Hiền 21/11/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21NL
31 Trần Thị Tường Vi 1/4/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DKQ01
32 Phạm Ngọc Bích 1/10/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DQT2
33 Trần Ngọc Ánh 17/6/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22BQ
34 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 28/1/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DQN03
35 Trịnh Thị Yến Linh 23/6/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC – 22DQT06
36 Nguyễn Đỗ Bảo 3/12/2005 Đại học Khoa học Tự nhiên 23CLC10
37 Trần Ngọc Sang 10/3/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DQN01
38 Nguyễn Tự Tú Như Đại học Tài chính – Marketing 21DBH01
39 Phạm Thuỷ Tiên 25/12/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21DL
40 Nguyễn Quỳnh Nga 18/2/2005 Đại học Tài chính – Marketing TH_23DTM05
41 Lê Phước Hạnh 27/11/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20BQ
42 Lê Hồ Thuý Uyên 10/9/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21TM
43 Hoàng Thị Kiều Loan 13/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DTM2
44 Lê Nguyễn Minh Thanh Đại học Tài chính – Marketing 23DQN01
45 Nguyễn Thị Nguyệt Thuỷ 24/1/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DHQ2
46 Trịnh Hiếu Ngân 16/2/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DLH03
47 Nguyễn Nhựt Trường 26/2/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21BVB
48 Ngô Ngọc Thùy 30/4/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKB02
49 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKT1
50 Trần Thị Yến Vy 20/10/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DBH3
51 Lê Thị Ngọc Ánh 30/1/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTL01
52 Lê Phương Tâm 14/6/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DMC05
53 Trần Thị Ngọc Diễm 6/5/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM01
54 Phạm Thị Thuỳ Trang 16/7/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DPF
55 Lê Mai Phương Ngân 21/6/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DTM03
56 Lê Thị Thu Hương 9/12/2002 Đại học Tài chính – Marketing CLC_20DQT04
57 Hồ Gia Vỹ 23/6/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTA03
58 Lưu Thị Ngọc Chi 28/11/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DBH1
59 Lê Thanh Phong 14/6/2005 Đại học Khoa học Tự nhiên 23CLC08
60 Lê Thị Thu Duyên 9/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DKT1
61 Huỳnh Thị Trúc Phương 21/11/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23NHA
62 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/11/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DSK
63 Lê Thị Như Huỳnh 20/8/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DKQ01
64 Trương Trọng Phúc 5/7/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKB03
65 Đặng Nguyễn Kim Vân 28/8/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM02
66 Lê Thị Thanh Lam 2/4/2004 Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh DH22BL01C
67 Lê Đỗ Tường Vy 17/8/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM03
68 Trần Thanh Ngân 30/5/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DHQ1
69 Trương Thị Diệu Thanh 17/3/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DHQ4
70 Trịnh Thị Ái Nhân 4/5/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DTM04
71 Ôn Minh Trung 5/3/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23DTB
72 Lê Thảo Ngọc 29/1/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22KT
73 Hồ Trần Thị Bảo Trân 22/7/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20SHB
74 Nguyễn Phương Linh 8/2/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DQN01
75 Bùi Thị Thu 5/5/2002 Đại học Tài chính – Marketing
76 Nguyễn Thị Thảo 18/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DQH2
77 Trương Như Quỳnh 19/5/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC-22DQT05
78 Trần Đức Trung 3/12/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTC06
79 Trương Hồng Quang 11/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DQH02
80 Phạm Ngọc Hoài Anh 23/8/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DQT1
81 Nguyễn Hoàng Phương 3/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DTH1
82 Trương Thị Thúy Quỳnh 19/9/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DQT1
83 Nguyễn Văn Định 22/8/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKB02
84 Phạm Lê Thảo Sương 1/8/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTC2
85 Võ Nguyễn Cẩm Tú 6/6/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DLG2
86 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 6/4/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DQT04
87 Nguyễn Thị Mỹ Trang 13/1/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTM1
88 Lê Thị Hồng Duyên 2/5/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DEM01
89 Võ Hoàng Phúc 19/9/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22DTA
90 Lê Thị Xuân Mai 2/2/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTA01
91 Chung Minh Qui 20/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DQN02
92 Nguyễn Thị Thảo Vy 1/5/2005 Đại học Khoa học Tự nhiên 23CSH1
93 Đan 7/1/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22dtd
94 Mai Thị Hải Yến 8/8/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKS01
95 Ngô Nguyễn Ngọc Linh 3/12/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DDA1
96 Phí Thị Ngọc Trâm 3/1/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DTC05
97 Nguyễn Quốc Đạt 14/10/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20QL
98 Đinh Hoàng Khanh 1/1/2004 Đại học Tài chính – Marketing clc _22dma02
99 Đặng Minh Thư 3/12/2003 Đại học Tài chính – Marketing IP21DKQ02
100 Trần Nguyễn Bạch Dương 2/10/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DMA02
101 Nguyễn Huỳnh Đăng Khánh 17/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTH2
102 Trịnh Phương Nga 26/10/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DQT04
103 Trương Thị Hồng Đào 2/1/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DAC2
104 Lương Kiều Lệ Thu 20/9/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DPF
105 Huỳnh Thị Kim Phượng 5/10/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21KT
106 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/2/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DTL01
107 Đào Gia Hân 27/12/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DKB01
108 Phạm Mai Hương 14/10/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20SHC
109 Phan Văn Phú 22/10/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTC1
110 Danh Thị Mỹ Xuyên 28/8/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22BQ
111 Nguyễn Thị Trà My 19/10/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20TY
112 Phan Thị Ngọc Hân 26/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DMC3
113 Nguyễn Thị Như Trinh 12/1/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTM2
114 Đinh Thị Xuân Đào 8/12/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21KT
115 Phạm Quỳnh Nhi 17/7/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DLG1
116 Đoàn Ngọc Ánh 2/1/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23DTC
117 Lê Thị Thanh Nhi 22/5/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23TM
118 Huỳnh Thái Phương Huyền 27/2/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DLG1
119 Lê Thị Thu Thảo 9/2/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DTC04
120 Nguyễn Ngọc Phương 11/7/2002 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH20DTC
121 Nguyễn Ngọc Lan Hương 19/10/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21CN
122 Trần Bảo Khang 23/8/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23DTC
123 Phùng Thanh Tâm 11/11/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC-22DTC03
124 Nguyễn Ngọc Hân 20/12/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM05
125 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi 11/7/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DTM04
126 Nguyễn Lê Thiện Phúc 10/3/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23QM
127 Phạm Ngọc Hoàng My 16/6/2002 Đại học Tài chính – Marketing IP_20DKQ
128 Lương Triều Vỹ 1/12/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21TYB
129 Lê Tiền 17/6/2005 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh K8 – CTXH
130 Lê Triệu Vy 11/1/2003 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh K06203A
131 Lê Thị Kiều Vy 7/3/2004 Đại học Tài chính – Marketing 22DBH2
132 Trương Thị Nữ 12/3/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DTC1
133 Phạm Thị Tố Trinh 15/10/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DBH1
134 Trần Thị Huyền Trang 9/3/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DKT02
135 Trương Phạm Thùy Trang 14/12/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DTK1
136 Nguyễn Thị Diễm My 27/9/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DQN01
137 Lâm Thanh Mạnh 22/7/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DQT2
138 Dương Nguyễn Thanh Nhi 17/3/2005 Đại học Tài chính – Marketing TH- 23DQT03
139 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 26/11/2005 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh K8A Luật
140 Phùng Nguyễn Anh Thy 6/2/2004 Đại học Tài chính – Marketing CLC_22DNH01
141 Võ Thị Tường Vy 4/12/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH21KE
142 Trần Nữ Tố Hiên 19/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing CLC_20DKS04
143 Phan Trọng Huy 18/1/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DHQ1
144 Lê Thanh Tuyền 6/10/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23SM
145 Lê Nhật Đăng Khoa 2/8/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DTH2
146 Nguyễn Lai Thư Bình 19/8/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM06
147 Trần Thị Tuyết Như 25/3/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22QM
148 Huỳnh Lê Minh Nhựt 29/9/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DHT03
149 Đoàn Thị Thanh An 3/2/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23TYA
150 Trần Thị Kim Loan 21/8/2005 Đại học Tài chính – Marketing TH-23DLG03
151 Trịnh Mỹ Hằng 6/9/2005 Đại học Tài chính – Marketing 23DKQ03
152 Lê Thị Quỳnh Như 1/7/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKB03
153 Nguyễn Thái Dương 15/10/1997 Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch PHCN 15.1.1
154 Nguyễn Thụy Thanh Trúc 30/12/2000 Đại học Tài chính – Marketing 21DTL01
155 Nguyễn Thị Hạnh Thi 18/4/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22QL
156 Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Hàng không Việt Nam
157 Nguyễn Thị Ngọc Thi 26/7/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23HD
158 Phạm Chí Chung 22/9/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23TYA
159 Đặng Diễm Quỳnh 3/2/2003 Đại học Tài chính – Marketing 21DAC1
160 Nguyễn Thái Vân Khánh 5/3/2004 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH22GN
161 Trần Tiến 20/4/2003 Đại học Sài Gòn DDI1231
162 Trần Thanh Bảo Vy 29/6/2003 Đại học Tài chính – Marketing CLC_21DTM07
163 Võ Nguyễn Anh Tuấn 11/11/2002 Đại học Tài chính – Marketing CLC-20DKT01
164 Trần Thị Hà My 19/4/2005 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh DH23TYA
165 Nguyễn Thị Thanh Hiệp 14/1/2002 Đại học Tài chính – Marketing CLC_20DQT03
166 Nguyễn Ngô Hồng Vi 30/3/2002 Đại học Tài chính – Marketing 20DKS02
167 Huỳnh Thị Thu Hạ 27/1/2003 Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Khoa Chăn Nuôi

Xem thêm file hình: