Kết quả vòng 1 “Hiệp sĩ rừng xanh” 2021

???????????? Chương trình “Hiệp sĩ rừng xanh” sau một tháng thi online trên trang dangoai.com.vn (15/10/2021 – 15/11/2021); nay ban tổ chức thông tin đến các thí sinh danh sách các bạn được chọn vào vòng 2 của chương trình.

 

???????????? Thời gian tổ chức vòng 2, ban tổ chức dự kiến vào ngày 17-18-19/12/2021. Tuỳ theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của cơ quan chức năng, ban tổ chức sẽ thông tin đến các bạn thí sinh được chọn vào vòng 2 phương án tổ chức và thời gian cụ thể nhé! ❤️❤️❤️

1

1

Xem thêm file hìnhdanh sách 1danh sách 2