Bảng giá các món ăn phụ

BẢNG GIÁ CÁC MÓN ĂN PHỤ

(Áp dụng từ 01/06/2021)

 

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

Hân hạnh phục vụ Quý khách!

1/ MÌ GÓI:

– Mì gói nước sôi (giá/hành) ………………………..15.000 đ/phần

– Mì xào rau ……………………………………………….20.000 đ/phần

– Mì xào thịt heo …………………………………………38.000 đ/phần

– Mì gói thịt heo………………………………………….43.000 đ/phần

– Mì gói thịt bò …………………………………………..46.000 đ/phần

– Mì xào bò ………………………………………………..48.000 đ/phần

– Mì gói tôm thịt …………………………………………49.000 đ/phần

2/ NUI:

– Nui xào thịt heo ………………………………………..38.000 đ/phần

– Nui thịt ……………………………………………………41.000 đ/phần

– Nui xào gà ……………………………………………….45.000 đ/phần

– Nui tôm thịt ……………………………………………..48.000 đ/phần

– Nui xào bò ……………………………………………….48.000 đ/phần

3/ BÁNH CANH:

– Bánh canh thịt ………………………………………….41.000 đ/phần

– Bánh canh tôm thịt ……………………………………48.000 đ/phần

4/ HỦ TIẾU:

– Hủ tiếu thịt ………………………………………………41.000 đ/phần

– Hủ tiếu tôm thịt ………………………………………..48.000 đ/phần

5/ BÚN:

– Bún gạo xào chay ……………………………………..27.000 đ/phần

– Bún măng vịt ……………………………………………44.000 đ/phần

– Bún gạo xào thịt heo …………………………………46.000 đ/phần

– Bún riêu …………………………………………………..48.000 đ/phần

6/ MIẾN:

– Miến gà …………………………………………………..45.000 đ/phần

– Miến nấu thịt bằm …………………………………….48.000 đ/phần

– Miến vịt …………………………………………………..50.000 đ/phần

7/ CHÁO:

– Cháo tôm …………………………………………………33.000 đ/phần

– Cháo gà công nghiệp …………………………………34.000 đ/phần

– Cháo thịt heo ……………………………………………40.000 đ/phần

– Cháo nghêu ……………………………………………..41.000 đ/phần

– Cháo gà công nghiệp + gỏi ………………………..45.000 đ/phần

– Cháo gà ta ……………………………………………….53.000 đ/phần

– Cháo hào …………………………………………………56.000 đ/phần

– Cháo gà ta + gỏi ……………………………………….59.000 đ/phần

8/ XÔI:

– Xôi thịt ……………………………………………………35.000 đ/phần

– Xôi mặn …………………………………………………..35.000 đ/phần

– Xôi gà ……………………………………………………..40.000 đ/phần

9/ CƠM:

– Cơm chiên tỏi …………………………………………..15.000 đ/phần

– Cơm chiên cá mặn…………………………………….36.000 đ/phần

– Cơm chiên dương châu ……………………………..37.000 đ/phần

– Cơm chiên hải sản …………………………………….46.000 đ/phần

10/ BÁNH MÌ:

– Bánh mì ốp la …………………………………………..34.000 đ/phần

– Bánh mì xíu mại ……………………………………….50.000 đ/phần

» Xem chi tiết trong file đính kèm