Bảng giá các món ăn phụ

BẢNG GIÁ CÁC MÓN ĂN PHỤ

(Áp dụng từ 01/05/2024)

1/ MÌ GÓI:
– Mì gói nước sôi (giá/hành)………………………………….15.000 đ/phần
– Mì trứng………………………………………………………….. 25.000 đ/phần
– Mì xào rau……………………………………………………….. 27.000 đ/phần
– Mì xào trứng……………………………………………………. 35.000 đ/phần
– Mì gói thịt heo………………………………………………….. 41.000 đ/phần
– Mì xào thịt heo…………………………………………………. 47.000 đ/phần
– Mì gói tôm thịt………………………………………………….. 49.000 đ/phần
– Mì xào bò………………………………………………………… 52.000 đ/phần

2/ NUI:
– Nui nấu thịt bằm cà rốt………………………………………35.000 đ/phần
– Nui nấu thịt heo………………………………………………..41.000 đ/phần
– Nui nấu tôm thịt……………………………………………….43.000 đ/phần
– Nui xào thịt heo………………………………………………..45.000 đ/phần
– Nui xào bò……………………………………………………….48.000 đ/phần

3/ BÁNH CANH:
– Bánh canh thịt………………………………………………… 41.000 đ/phần
– Bánh canh tôm thịt………………………………………….. 48.000 đ/phần

4/ HỦ TIẾU:
– Hủ tiếu thịt……………………………………………………… 41.000 đ/phần
– Hủ tiếu tôm thịt……………………………………………….. 48.000 đ/phần

5/ BÚN:
– Bún gạo xào chay…………………………………………….35.000 đ/phần
– Bún gạo xào thịt heo………………………………………..46.000 đ/phần
– Bún riêu………………………………………………………… 48.000 đ/phần

6/ MIẾN:
– Miến gà…………………………………………………………..45.000 đ/phần
– Miến nấu thịt bằm…………………………………………… 42.000 đ/phần
– Miến gà ta……………………………………………………… 55.000 đ/phần

7/ CHÁO:
– Cháo thịt heo………………………………………………….. 30.000 đ/phần
– Cháo tôm……………………………………………………….. 33.000 đ/phần
– Cháo gà công nghiệp………………………………………..34.000 đ/phần
– Cháo nghêu……………………………………………………. 38.000 đ/phần
– Cháo gà công nghiệp + gỏi………………………………. 45.000 đ/phần
– Cháo hào…………………………………………………………45.000 đ/phần
– Cháo gà ta……………………………………………………….48.000 đ/phần
– Cháo gà ta + gỏi……………………………………………… 55.000 đ/phần

8/ XÔI:
– Xôi mặn…………………………………………………………..35.000 đ/phần
– Xôi gà……………………………………………………………..35.000 đ/phần

9/ CƠM:
– Cơm chiên tỏi………………………………………………….15.000 đ/phần
– Cơm chiên cá mặn…………………………………………..30.000 đ/phần
– Cơm chiên dương châu…………………………………….37.000 đ/phần

10/ BÁNH MÌ – SOUP
– Soup gà nấu nấm…………………………………………… 29.000 đ/phần
– Bánh mì ốp la………………………………………………… 34.000 đ/phần
– Bánh mì xíu mại…………………………………………….. 45.000 đ/phần

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

Hân hạnh phục vụ Quý khách!

» Xem chi tiết trong file đính kèm