Bảng giá các món ăn phụ

BẢNG GIÁ CÁC MÓN ĂN PHỤ

(Áp dụng từ 01/01/2021)

1/      MÌ GÓI:

 • Mì gói rau giá ……………………………………………13.000 đ/phần
 • Mì xào rau………………………………………………..19.000 đ/phần
 • Mì xào thịt heo…………………………………………..38.000 đ/phần
 • Mì gói thịt heo……………………………………………41.000 đ/phần
 • Mì gói thịt bò……………………………………………..46.000 đ/phần
 • Mì gói tôm thịt……………………………………………49.000 đ/phần
 • Mì xào bò………………………………………………….51.000 đ/phần
 • Mì xào hải sản……………………………………………58.000 đ/phần
 • Mì gói hải sản…………………………………………….65.000 đ/phần

2/      NUI:

 • Nui xào thịt heo………………………………………….36.000 đ/phần
 • Nui thịt………………………………………………………41.000 đ/phần
 • Nui xào gà…………………………………………………45.000 đ/phần
 • Nui xào bò…………………………………………………48.000 đ/phần
 • Nui tôm thịt………………………………………………..48.000 đ/phần
 • Nui xào hải sản………………………………………….55.000 đ/phần
 • Nui hải sản………………………………………………..63.000 đ/phần

3/      BÁNH CANH:

 • Bánh canh thịt……………………………………………41.000 đ/phần
 • Bánh canh tôm thịt……………………………………..48.000 đ/phần
 • Bánh canh hải sản……………………………………..63.000 đ/phần

4/      HỦ TIẾU:

 • Hủ tiếu thịt…………………………………………………41.000 đ/phần
 • Hủ tiếu tôm thịt…………………………………………..48.000 đ/phần
 • Hủ tiếu hải sản…………………………………………..63.000 đ/phần

5/      BÚN:

 • Bún gạo xào chay……………………………………….27.000 đ/phần
 • Bún riêu…………………………………………………….44.000 đ/phần
 • Bún măng vịt……………………………………………..44.000 đ/phần
 • Bún gạo xào thịt heo…………………………………..46.000 đ/phần
 • Bún mọc…………………………………………………..47.000 đ/phần
 • Bún gạo xào hải sản………………………………….66.000 đ/phần

6/      MIẾN:

 • Miến nấu thịt bằm……………………………………..34.000 đ/phần
 • Miến gà……………………………………………………43.000 đ/phần
 • Miến vịt……………………………………………………48.000 đ/phần
 • Miến gà ta………………………………………………..54.000 đ/phần

7/      CHÁO:

 • Cháo tôm…………………………………………………..31.000 đ/phần
 • Cháo gà công nghiệp………………………………….32.000 đ/phần
 • Cháo nghêu……………………………………………….36.000 đ/phần
 • Cháo thịt heo……………………………………………..40.000 đ/phần
 • Cháo gà công nghiệp + gỏi………………………….41.000 đ/phần
 • Cháo hải sản……………………………………………..46.000 đ/phần
 • Cháo gà ta…………………………………………………51.000 đ/phần
 • Cháo mực…………………………………………………53.000 đ/phần
 • Cháo hào………………………………………………….54.000 đ/phần
 • Cháo gà ta + gỏi………………………………………..59.000 đ/phần

8/      XÔI:

 • Xôi thịt………………………………………………………29.000 đ/phần
 • Xôi mặn…………………………………………………….30.000 đ/phần
 • Xôi gà……………………………………………………….44.000 đ/phần

9/      CƠM:

 • Cơm chiên tỏi……………………………………………15.000 đ/phần
 • Cơm chiên cá mặn…………………………………….28.000 đ/phần
 • Cơm chiên dương châu……………………………..35.000 đ/phần
 • Cơm chiên hải sản…………………………………….43.000 đ/phần

10/    BÁNH MÌ:

 • Bánh mì ốp la…………………………………………….34.000 đ/phần
 • Bánh mì chả cá thu…………………………………….36.000 đ/phần
 • Bánh mì cá hộp………………………………………….40.000 đ/phần
 • Bánh mì xíu mại…………………………………………50.000 đ/phần

11/    CÁC MÓN KHÁC:

 • Bánh ướt…………………………………………………..36.000 đ/phần
 • Hoành thánh………………………………………………47.000 đ/phần

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

Hân hạnh phục vụ Quý khách!

» Xem chi tiết trong file đính kèm: Bảng giá chi tiết