Bảng giá các món xào

         BẢNG GIÁ CÁC MÓN XÀO

        (Áp dụng từ 01/01/2021)

1/      Giá hẹ xào tỏi ……………………………………………………50.000 đ/bàn

2/      Cải bẹ xanh xào tỏi…………………………………………….62.000 đ/bàn

3/      Bắp cải luộc………………………………………………………67.000 đ/bàn

4/      Rau ghém…………………………………………………………70.000 đ/bàn

5/      Su su xào tỏi …………………………………………………….73.000 đ/bàn

6/      Bầu xào tỏi………………………………………………………. 73.000 đ/bàn

7/      Cà tím hấp hành…………………………………………………75.000 đ/bàn

8/      Bầu luộc chấm chao……………………………………………76.000 đ/bàn

9/      Su hào xào tỏi …………………………………………………..79.000 đ/bàn

10/    Rau muống luộc ………………………………………………..79.000 đ/bàn

11/    Đậu ve xào tỏi…………………………………………………… 81.000 đ/bàn

12/    Khổ qua xào tỏi ………………………………………………… 81.000 đ/bàn

13/    Rau muống xào giá……………………………………………. 85.000 đ/bàn

14/    Cải thảo xào tỏi ………………………………………………… 85.000 đ/bàn

15/    Bắp cải xào tỏi …………………………………………………. 86.000 đ/bàn

16/    Giá hẹ muối chua……………………………………………… 89.000 đ/bàn

17/    Rau xào thập cẩm………………………………………………. 89.000 đ/bàn

18/    Rau muống xào tỏi ……………………………………………. 97.000 đ/bàn

19/    Măng vàng xào tỏi…………………………………………….. 97.000 đ/bàn

20/    Bầu xào trứng……………………………………………………. 98.000 đ/bàn

21/    Xà lách son trộn dầu giấm………………………………… 101.000 đ/bàn

22/    Cải ngọt xào tỏi ………………………………………………. 105.000 đ/bàn

23/    Đậu bắp luộc chấm chao ………………………………….. 105.000 đ/bàn

24/    Khổ qua xào trứng…………………………………………… 106.000 đ/bàn

25/    Rau luộc thập cẩm ………………………………………….. 106.000 đ/bàn

26/    Giá hẹ xào lòng gà…………………………………………… 128.000 đ/bàn

27/    Cải thìa xào tỏi ……………………………………………….. 129.000 đ/bàn

28/    Rau càn cua trứng trộn dầu giấm……………………….. 143.000 đ/bàn

29/    Măng tươi xào hành…………………………………………. 143.000 đ/bàn

30/    Giá hẹ xào thịt…………………………………………………. 145.000 đ/bàn

31/    Xà lách trộn dầu giấm………………………………………. 149.000 đ/bàn

32/    Cải bẹ xanh xào thịt…………………………………………. 157.000 đ/bàn

33/    Đậu ve xào lòng gà………………………………………….. 158.000 đ/bàn

34/    Dưa leo trộn chua ngọt…………………………………….. 160.000 đ/bàn

35/    Cải chua xào bao tử cá basa ……………………………… 162.000 đ/bàn

36/    Su su xào thịt …………………………………………………. 168.000 đ/bàn

37/    Giá hẹ xào tôm………………………………………………… 169.000 đ/bàn

38/    Su hào xào thịt………………………………………………… 174.000 đ/bàn

39/    Đậu ve xào thịt………………………………………………… 176.000 đ/bàn

40/    Khổ qua xào thịt ……………………………………………… 176.000 đ/bàn

41/    Cải thảo xào thịt ……………………………………………… 180.000 đ/bàn

42/    Cải bẹ xanh xào tôm………………………………………… 181.000 đ/bàn

43/    Bắp cải xào thịt ………………………………………………. 181.000 đ/bàn

44/    Su su xào tôm………………………………………………….. 192.000 đ/bàn

45/    Bầu xào tôm……………………………………………………. 192.000 đ/bàn

46/    Giá, đậu ve xào tôm…………………………………………. 196.000 đ/bàn

47/    Su hào xào tôm……………………………………………….. 198.000 đ/bàn

48/    Khổ qua xào tôm …………………………………………….. 200.000 đ/bàn

49/    Đậu ve xào tôm……………………………………………….. 200.000 đ/bàn

50/    Cải ngọt xào thịt……………………………………………… 200.000 đ/bàn

51/    Tai heo xào chua ngọt………………………………………. 200.000 đ/bàn

52/    Mướp xào lòng gà……………………………………………. 202.000 đ/bàn

53/    Cải thảo xào tôm……………………………………………… 204.000 đ/bàn

54/    Bắp cải xào tôm………………………………………………. 205.000 đ/bàn

55/    Nấm rơm xào thập cẩm……………………………………. 214.000 đ/bàn

56/    Tim gan xào chua ngọt…………………………………….. 216.000 đ/bàn

57/    Mướp xào thịt…………………………………………………. 220.000 đ/bàn

58/    Cải ngọt xào tôm……………………………………………… 224.000 đ/bàn

59/    Cải thìa xào thịt ……………………………………………… 224.000 đ/bàn

60/    Măng xào thịt ba rọi………………………………………… 224.000 đ/bàn

61/    Gan thịt xào chua ngọt……………………………………… 231.000 đ/bàn

62/    Gà xào bắp non……………………………………………….. 231.000 đ/bàn

63/    Bông cải xào lòng gà……………………………………….. 241.000 đ/bàn

64/    Mướp xào tôm………………………………………………… 243.000 đ/bàn

65/    Tim gan xào thập cẩm……………………………………… 245.000 đ/bàn

66/    Bông cải xào nấm rơm……………………………………… 247.000 đ/bàn

67/    Cải thìa xào tôm………………………………………………. 248.000 đ/bàn

68/    Cải bó xôi xào thịt bò………………………………………. 255.000 đ/bàn

69/    Gan thịt xào thập cẩm………………………………………. 261.000 đ/bàn

70/    Khổ qua xào thịt bò………………………………………….. 265.000 đ/bàn

71/    Sườn xào chua ngọt…………………………………………. 269.000 đ/bàn

72/    Ba chỉ xào chua ngọt………………………………………… 279.000 đ/bàn

73/    Mực xào hẹ…………………………………………………….. 287.000 đ/bàn

74/    Bông cải xào thịt heo……………………………………….. 287.000 đ/bàn

75/    Rau muống xào thịt bò……………………………………… 289.000 đ/bàn

76/    Xà lách son trộn thịt bò……………………………………. 293.000 đ/bàn

77/    Rau càn cua trộn thịt bò……………………………………. 298.000 đ/bàn

78/    Bông thiên lý xào bò………………………………………… 301.000 đ/bàn

79/    Tôm thịt xào chua ngọt…………………………………….. 311.000 đ/bàn

80/    Mực xào hành cần……………………………………………. 324.000 đ/bàn

81/    Xà lách trộn thịt bò………………………………………….. 340.000 đ/bàn

82/    Mướp xào chem chép………………………………………. 341.000 đ/bàn

83/    Mực xào chua ngọt………………………………………….. 348.000 đ/bàn

84/    Thịt bò xào củ hành…………………………………………. 352.000 đ/bàn

85/    Bông cải xào thịt bò…………………………………………. 368.000 đ/bàn

86/    Bò xào ớt xanh………………………………………………… 504.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vu Quý khách!

» Xem chi tiết trong file đính kèm: Bảng giá chi tiết