Bảng giá các món xào

         BẢNG GIÁ CÁC MÓN XÀO

        (Áp dụng từ 01/05/2024)

 

1/       Rau muống luộc………………………………………90.000 đ/bàn

2/       Giá hẹ xào tỏi………………………………………90.000 đ/bàn

3/       Bắp cải luộc……………………………………………..90.000 đ/bàn

4/       Rau muống xào giá…………………………………..105.000 đ/bàn

5/       Su su xào tỏi……………………………………………110.000 đ/bàn

6/       Cải thảo xào tỏi………………………………………..110.000 đ/bàn

7/       Bắp cải xào tỏi…………………………………………115.000 đ/bàn

8/       Đậu ve xào tỏi…………………………………………120.000 đ/bàn

9/       Rau xào thập cẩm…………………………………….120.000 đ/bàn

10/     Giá hẹ muối chua……………………………………..120.000 đ/bàn

11/     Rau muống xào tỏi…………………………………….120.000 đ/bàn

12/     Bầu xào tỏi…………………………………………………125.000 đ/bàn

13/     Rau luộc thập cẩm………………………………………130.000 đ/bàn

14/     Khổ qua xào tỏi…………………………………………..130.000 đ/bàn

15/     Cải ngọt xào tỏi…………………………………………..130.000 đ/bàn

16/     Bầu luộc chấm chao……………………………………135.000 đ/bàn

17/     Xà lách son trộn dầu giấm…………………………….140.000 đ/bàn

18/     Bầu xào trứng……………………………………………..145.000 đ/bàn

19/     Cải thìa xào tỏi…………………………………………….150.000 đ/bàn

20/     Măng vàng xào tỏi……………………………………..155.000 đ/bàn

21/     Khổ qua xào trứng……………………………………..155.000 đ/bàn

22/     Cải bẹ xanh xào tỏi……………………………………160.000 đ/bàn

23/     Giá hẹ xào thịt…………………………………………….180.000 đ/bàn

24/     Xà lách trộn dầu giấm………………………………….185.000 đ/bàn

25/     Su su xào thịt………………………………………………190.000 đ/bàn

26/     Rau càn cua trứng trộn dầu giấm……………………195.000 đ/bàn

27/     Đậu ve xào thịt……………………………………….210.000 đ/bàn

28/     Cải ngọt xào thịt……………………………………..210.000 đ/bàn

29/     Giá hẹ xào tôm………………………………………..210.000 đ/bàn

30/     Bắp cải xào thịt……………………………………….210.000 đ/bàn

31/     Bầu xào tôm……………………………………………210.000 đ/bàn

32/     Cải thảo xào thịt………………………………………210.000 đ/bàn

33/     Su su xào tôm………………………………………….215.000 đ/bàn

34/     Khổ qua xào tôm………………………………………..215.000 đ/bàn

35/     Khổ qua xào thịt……………………………………….215.000 đ/bàn

36/     Cải thảo xào tôm……………………………………….220.000 đ/bàn

37/     Đậu ve xào tôm…………………………………………230.000 đ/bàn

38/     Cải ngọt xào tôm……………………………………….230.000 đ/bàn

39/     Cải thìa xào thịt…………………………………………230.000 đ/bàn

40/     Cải bẹ xanh xào thịt…………………………………..230.000 đ/bàn

41/     Bắp cải xào tôm………………………………………..230.000 đ/bàn

42/     Măng xào thịt…………………………………………….240.000 đ/bàn

43/     Mướp xào thịt…………………………………………….240.000 đ/bàn

44/     Cải chua xào bao tử cá basa……………………….240.000 đ/bàn

45/     Cải bẹ xanh xào tôm…………………………………..250.000 đ/bàn

46/     Cải thìa xào tôm………………………………………..250.000 đ/bàn

47/     Mướp xào tôm…………………………………………..250.000 đ/bàn

48/     Khổ qua xào thịt bò…………………………………….260.000 đ/bàn

49/     Rau muống xào thịt bò………………………………..270.000 đ/bàn

50/     Thịt bò xào củ hành…………………………………….290.000 đ/bàn

51/     Bông thiên lý xào bò…………………………………….290.000 đ/bàn

52/     Cải bó xôi xào thịt bò……………………………………290.000 đ/bàn

53/     Xà lách son trộn thịt bò………………………………..295.000 đ/bàn

54/     Bông cải xào thịt heo…………………………………….295.000 đ/bàn

55/     Rau càn cua trộn thịt bò………………………………..310.000 đ/bàn

56/     Xà lách trộn thịt bò……………………………………….320.000 đ/bàn

57/     Sườn xào chua ngọt…………………………………….330.000 đ/bàn

58/     Mực xào chua ngọt………………………………………355.000 đ/bàn

59/     Mực xào hành cần……………………………………….355.000 đ/bàn

60/     Bông cải xào thịt bò……………………………………..360.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vu Quý khách!

» Xem chi tiết trong file đính kèm