Liên hệ

TRUNG TÂM SINH HOẠT DÃ NGOẠI THANH THIẾU NHI TP. HCM

Địa chỉ: Đường Rừng Sác – Xã Long Hòa – Huyện Cần Giờ.

Tel: (84-8) 22188531 – (84-8) 38743710 – (84-8) 22188576

Địa chỉ văn phòng: Số 5, Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 1

Tel: 0835033578

Email: trungtamdangoai@yahoo.com.vn

Website: http://dangoai.com.vn/