Bảng giá các món mặn

BẢNG GIÁ CÁC MÓN MẶN

(Áp dụng từ 01/01/2021)

1/      Đậu hủ chiên xả ớt……………………………………70.000 đ/bàn

2/      Kho quẹt………………………………………………… 120.000 đ/bàn

3/      Trứng chiên hành……………………………………. 123.000 đ/bàn

4/      Đậu hủ kho chay……………………………………… 135.000 đ/bàn

5/      Trứng vịt luộc…………………………………………. 138.000 đ/bàn

6/      Trứng cút sốt cà chua………………………………. 141.000 đ/bàn

7/      Trứng chiên thịt………………………………………. 162.000 đ/bàn

8/      Trứng chiên nấm rơm……………………………… 162.000 đ/bàn

9/      Trứng chiên rau củ số mayonnaise……………. 163.000 đ/bàn

10/    Khô cá đù chiên………………………………………. 198.000 đ/bàn

11/    Trứng chiên nghêu………………………………….. 207.000 đ/bàn

12/    Cà chua dồn thịt chiên……………………………… 230.000 đ/bàn

13/    Cá ngừ kho cà…………………………………………. 238.000 đ/bàn

14/    Cá ngừ kho khóm……………………………………. 241.000 đ/bàn

15/    Cá diêu hồng kho hành ớt………………………… 246.000 đ/bàn

16/    Khô cá thu chiên……………………………………… 257.000 đ/bàn

17/    Cá diêu hồng kho cà………………………………… 261.000 đ/bàn

18/    Cá lóc kho tiêu……………………………………….. 262.000 đ/bàn

19/    Cá hú kho khóm……………………………………… 265.000 đ/bàn

20/    Cá trê chiên giòn…………………………………….. 269.000 đ/bàn

21/    Cá lóc kho tộ………………………………………….. 272.000 đ/bàn

22/    Cá rô kho tộ……………………………………………. 273.000 đ/bàn

23/    Cá diêu hồng chiên sốt cà………………………… 275.000 đ/bàn

24/    Cá đối muối sư chiên………………………………. 281.000 đ/bàn

25/    Mắm chưng thịt………………………………………. 287.000 đ/bàn

26/    Cá bạc má (hoặc cá ngân) sốt nước mắm…… 288.000 đ/bàn

27/    Cá diêu hồng chiên giòn…………………………… 291.000 đ/bàn

28/    Đậu hủ dồn thịt sốt cà……………………………… 299.000 đ/bàn

29/    Thịt bọc trứng…………………………………………. 300.000 đ/bàn

30/    Cá pasa chiên hành tiêu……………………………. 301.000 đ/bàn

31/    Cá pa sa kho cà……………………………………….. 309.000 đ/bàn

32/    Cá pa sa kho khóm………………………………….. 313.000 đ/bàn

33/    Gà xào xả ớt…………………………………………… 313.000 đ/bàn

34/    Cá ngân (hoặc cá bạc má) kho măng…………. 316.000 đ/bàn

35/    Cá pa sa chiên sốt cà……………………………….. 318.000 đ/bàn

36/    Gà kho măng tươi……………………………………. 322.000 đ/bàn

37/    Gà ram…………………………………………………… 322.000 đ/bàn

38/    Gà kho trứng cút……………………………………… 327.000 đ/bàn

39/    Gà xào gừng…………………………………………… 330.000 đ/bàn

40/    Cá đối chiên giòn……………………………………. 338.000 đ/bàn

41/    Cá kèo kho tiêu……………………………………….. 357.000 đ/bàn

42/    Cá ngát kho tộ………………………………………… 357.000 đ/bàn

43/    Chả lụa kho tiêu……………………………………… 357.000 đ/bàn

44/    Trứng cút kho giò lụa………………………………. 360.000 đ/bàn

45/    Cá kèo kho khế……………………………………….. 363.000 đ/bàn

46/    Thịt kho củ cải………………………………………… 365.000 đ/bàn

47/    Thịt kho đậu hủ………………………………………. 365.000 đ/bàn

48/    Thịt kho măng………………………………………… 379.000 đ/bàn

49/    Thịt kho cải chua…………………………………….. 381.000 đ/bàn

50/    Vịt kho gừng…………………………………………… 386.000 đ/bàn

51/    Cá kèo chiên giòn……………………………………. 388.000 đ/bàn

52/    Thịt kho sả ớt…………………………………………. 388.000 đ/bàn

53/    Thịt kho tiêu…………………………………………… 389.000 đ/bàn

54/    Chả cá thu kho cà……………………………………. 389.000 đ/bàn

55/    Thịt viên sốt cà chua……………………………….. 393.000 đ/bàn

56/    Gà chiên nước mắm………………………………… 396.000 đ/bàn

57/    Đùi gà rô ti…………………………………………….. 398.000 đ/bàn

58/    Sườn non sốt me……………………………………… 401.000 đ/bàn

59/    Sườn non kho cà……………………………………… 416.000 đ/bàn

60/    Thịt ba rọi kho mắm ruốc………………………… 424.000 đ/bàn

61/    Thịt cốt lếch ram…………………………………….. 441.000 đ/bàn

62/    Thịt kho hột vịt……………………………………….. 445.000 đ/bàn

63/    Cá dứa chiên hành tiêu…………………………….. 454.000 đ/bàn

64/    Cá dứa kho tộ…………………………………………. 455.000 đ/bàn

65/    Sườn non chiên sả ớt……………………………….. 464.000 đ/bàn

66/    Sườn non ram mặn………………………………….. 468.000 đ/bàn

67/    Tôm kho tiêu………………………………………….. 484.000 đ/bàn

68/    Tôm rim…………………………………………………. 488.000 đ/bàn

69/    Trứng chiên hào……………………………………… 490.000 đ/bàn

70/    Mực xào sa tế…………………………………………. 495.000 đ/bàn

71/    Tôm rim nước dừa………………………………….. 499.000 đ/bàn

72/    Tôm rim thịt ba rọi………………………………….. 500.000 đ/bàn

73/    Thịt ba rọi kho tiêu………………………………….. 516.000 đ/bàn

74/    Khô cá dứa chiên…………………………………….. 563.000 đ/bàn

75/    Thịt ba rọi kho măng……………………………….. 591.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách!

» Xem chi tiết trong file đính kèm:Bảng giá chi tiết