Bảng giá các món tráng miệng

BẢNG GIÁ CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

(Áp dụng từ 01/06/2022)

 

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

(Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách!

1/         Ổi…………………………………………………………….   48.000 đ/bàn

2/         Dưa hấu……………………………………………………. 48.000 đ/bàn

3/         Khóm………………………………………………………. 51.000 đ/bàn

4/         Chuối………………………………………………………. 56.000 đ/bàn

5/         Thanh long………………………………………………. 60.000 đ/bàn

6/         Chôm chôm……………………………………………… 75.000 đ/bàn

7/         Mận ………………………………………………………… 75.000 đ/bàn

8/         Bưởi………………………………………………………… 90.000 đ/bàn

9/         Rau câu……………………………………………………. 90.000 đ/bàn

10        Xoài thái………………………………………………….. 90.000 đ/bàn

11/      Nhãn………………………………………………………… 95.000 đ/bàn

12/      Trái cây thập cẩm……………………………………… 95.000 đ/bàn

13/      Xoài cát………………………………………………….. 140.000 đ/bàn

14/      Dừa nước……………………………………………….. 220.000 đ/bàn

» Xem chi tiết trong file đính kèm:Bảng giá món tráng miệng