Phát huy nội lực, tận dụng tự nhiên, năng động - Sáng tạo xây dựng thương hiệu - Kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm