Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Thành phố lần thứ XXIV – Năm 2020.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1