Hội nghị tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm học 2019 -2020. Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2