Bảng giá các món canh – lẩu

BẢNG GIÁ CÁC MÓN CANH – LẨU

  (Áp dụng từ 01/06/2022)

  1. MÓN CANH

 

1/      Canh rau má thịt bằm ……………………………………….. 95.000 đ/bàn

2/      Canh rau dền thịt bằm………………………………………. 110.000 đ/bàn

3/      Canh su su thịt bằm…………………………………………. 115.000 đ/bàn

4/      Canh bắp cải thịt bằm………………………………………. 119.000 đ/bàn

5/      Canh cải thảo thịt bằm……………………………………… 119.000 đ/bàn

6/      Canh bí đao thịt bằm………………………………………… 119.000 đ/bàn

7/      Canh cà chua trứng………………………………………….. 120.000 đ/bàn

8/      Canh mồng tơi thịt bằm……………………………………. 120.000 đ/bàn

9/      Canh cải ngọt thịt bằm……………………………………… 130.000 đ/bàn

10/    Canh mướp thịt bằm………………………………………… 130.000 đ/bàn

11/    Canh cải thìa thịt bằm………………………………………. 130.000 đ/bàn

12/    Canh rau ngót thịt bằm…………………………………….. 130.000 đ/bàn

13/    Canh khổ qua thịt bằm……………………………………… 130.000 đ/bàn

14/    Canh cải chua thịt bằm…………………………………….. 130.000 đ/bàn

15/    Canh khoai mỡ thịt bằm…………………………………… 130.000 đ/bàn

16/    Canh cải xanh thịt bằm…………………………………….. 135.000 đ/bàn

17/    Canh bí đỏ thịt bằm…………………………………………. 140.000 đ/bàn

18/    Canh súp thịt bằm……………………………………………. 140.000 đ/bàn

19/    Canh rau má thịt viên………………………………………. 145.000 đ/bàn

20/    Canh rau má nấu tôm……………………………………….. 145.000 đ/bàn

21/    Canh hẹ đậu hủ non………………………………………….. 160.000 đ/bàn

22/    Canh rau dền thịt viên………………………………………. 160.000 đ/bàn

23/    Canh rau dền nấu tôm………………………………………. 160.000 đ/bàn

24/    Canh su su thịt viên…………………………………………. 165.000 đ/bàn

25/    Canh su su nấu tôm………………………………………….. 165.000 đ/bàn

26/    Canh nghêu mồng tơi……………………………………….. 165.000 đ/bàn

27/    Canh bắp cải thịt viên………………………………………. 170.000 đ/bàn

28/    Canh bắp cải nấu tôm………………………………………. 170.000 đ/bàn

29/    Canh cải thảo thịt viên……………………………………… 170.000 đ/bàn

30/    Canh cải thảo nấu tôm……………………………………… 170.000 đ/bàn

31/    Canh bí đao thịt viên………………………………………… 170.000 đ/bàn

32/    Canh bí đao nấu tôm………………………………………… 170.000 đ/bàn

33/    Canh cải thìa thịt viên………………………………………. 170.000 đ/bàn

34/    Canh cải thìa nấu tôm………………………………………. 170.000 đ/bàn

35/    Canh mồng tơi thịt viên……………………………………. 170.000 đ/bàn

36/    Canh mồng tơi nấu tôm……………………………………. 170.000 đ/bàn

37/    Canh cải ngọt thịt viên……………………………………… 175.000 đ/bàn

38/    Canh cải ngọt nấu tôm……………………………………… 175.000 đ/bàn

39/    Canh mướp thịt viên………………………………………… 175.000 đ/bàn

40/    Canh mướp nấu tôm………………………………………… 175.000 đ/bàn

41/    Canh khổ qua nấu tôm……………………………………… 175.000 đ/bàn

42/    Canh cua đồng nấu bầu…………………………………….. 175.000 đ/bàn

43/    Canh khoai mỡ nấu tôm……………………………………. 175.000 đ/bàn

44/    Canh chua rau muống nghêu…………………………….. 175.000 đ/bàn

45/    Canh mướp nấu nấm………………………………………… 180.000 đ/bàn

46/    Canh rau ngót thịt viên…………………………………….. 180.000 đ/bàn

47/    Canh rau ngót nấu tôm……………………………………… 180.000 đ/bàn

48/    Canh cải chua thịt viên…………………………………….. 180.000 đ/bàn

49/    Canh cải xanh thịt viên…………………………………….. 185.000 đ/bàn

50/    Canh cải xanh nấu tôm…………………………………….. 185.000 đ/bàn

51/    Canh súp thịt viên……………………………………………. 190.000 đ/bàn

52/    Canh bí đỏ thịt viên…………………………………………. 190.000 đ/bàn

53/    Canh bí đỏ nấu tôm………………………………………….. 190.000 đ/bàn

54/    Canh mọc nấu măng chua…………………………………. 190.000 đ/bàn

55/    Canh cải xanh chả cá thu………………………………….. 200.000 đ/bàn

56/    Canh chua tôm bắp cải……………………………………… 205.000 đ/bàn

57/    Canh rau đay cua đồng……………………………………… 205.000 đ/bàn

58/    Canh cá diêu hồng……………………………………………. 220.000 đ/bàn

59/    Canh hẹ nấu nấm thịt……………………………………….. 230.000 đ/bàn

60/    Canh chua gà…………………………………………………… 230.000 đ/bàn

61/    Canh riêu cua………………………………………………….. 240.000 đ/bàn

62/    Canh cải chua chả cá thu………………………………….. 255.000 đ/bàn

63/    Canh khổ qua dồn thịt………………………………………. 260.000 đ/bàn

64/    Canh cải chua khoai môn nấu sườn non……………… 260.000 đ/bàn

65/    Canh bí đao nấu sườn non………………………………… 265.000 đ/bàn

66/    Canh cua hoa thiên lý………………………………………. 270.000 đ/bàn

67/    Canh chua sườn bắp cải……………………………………. 270.000 đ/bàn

68/    Canh đu đủ sườn non……………………………………….. 270.000 đ/bàn

69/    Canh bắp cải nấu sườn non……………………………….. 280.000 đ/bàn

71/    Canh súp nấu sườn non…………………………………….. 285.000 đ/bàn

71/    Canh bí đỏ nấu sườn non………………………………….. 295.000 đ/bàn

72/    Canh cải chua sườn non……………………………………. 290.000 đ/bàn

73/    Canh rau cần sườn non…………………………………….. 290.000 đ/bàn

74/    Canh sườn nấu chua…………………………………………. 295.000 đ/bàn

 

  1. MÓN LẨU:

75/    Lẩu chua cá hú ……………………………………………….. 220.000 đ/bàn

76/    Lẩu cá hú nấu măng chua…………………………………. 220.000 đ/bàn

77/    Lẩu cá diêu hồng nấu ngọt………………………………… 240.000 đ/bàn

78/    Lẩu khổ qua chả cá thu…………………………………….. 250.000 đ/bàn

79/    Lẩu chua cá lóc……………………………………………….. 255.000 đ/bàn

80/    Lẩu cá lóc lá giang ………………………………………….. 260.000 đ/bàn

81/    Lẩu chua cá điêu hồng  ……………………………………. 260.000 đ/bàn

82/    Lẩu chua tôm …………………………………………………. 270.000 đ/bàn

83/    Lẩu chua tôm rau muống …………………………………. 270.000 đ/bàn

84/    Lẩu chua tôm bông sua đũa ……………………………… 280.000 đ/bàn

85/    Lẩu cá kèo lá giang………………………………………….. 300.000 đ/bàn

86/    Lẩu chua cá ngát …………………………………………….. 300.000 đ/bàn

87/    Lẩu cá kèo bông sua đũa ………………………………….. 310.000 đ/bàn

88/    Lẩu cá ngát nấu măng chua………………………………. 310.000 đ/bàn

89/    Lẩu gà ta lá giang ……………………………………………. 330.000 đ/bàn

90/    Lẩu cá bốp nấu măng chua……………………………….. 360.000 đ/bàn

91/    Lẩu chua cá bốp………………………………………………. 360.000 đ/bàn

92/    Lẩu cá khoai……………………………………………………. 360.000 đ/bàn

93/    Lẩu chua cá dứa ……………………………………………… 360.000 đ/bàn

94/    Lẩu gà ta hầm sả …………………………………………….. 370.000 đ/bàn

95/    Lẩu hải sản chua cay ……………………………………….. 380.000 đ/bàn

96/    Lẩu chua hải sản …………………………………………….. 380.000 đ/bàn

97/    Lẩu nấm sườn non        490.000 đ/bàn

Lưu ý: Giá thực đơn có thể thay đổi theo thực tế

 (Dành cho 10 khách dùng/bàn)

Hân hạnh phục vụ Quý khách!

» Xem chi tiết trong file đính kèm