Hội trại “Sẵn sàng” lần thứ VIII

Hội trại “Sẵn sàng” lần thứ VIII – Năm 2019 với chủ đề “Thành phố của em, thành phố màu xanh” – Nhà Thiếu Nhi Thành Phố HCM.

1

1

1

1

1

1