Học Kỳ Hồng năm 2019

Kết thúc thành công trại “Học Kỳ Hồng” năm 2019, cảm ơn Ban Giám đốc và CB. CNV Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố đã quan tâm, tin tưởng chọn Trung Tam Da Ngoai làm nơi tổ chức trại trong nhiều năm qua.

1

1

1

1