Hội trại sáng tác thơ, văn dành cho Đội viên, học sinh năm 2019

Hội trại sáng tác thơ, văn dành cho Đội viên, học sinh năm 2019 với chủ đề ” Thành phố của em”

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1