Kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm

IMG_0758

IMG_0746

IMG_0735

IMG_0658

Xem thêm tại nguồn ảnh: https://www.flickr.com/photos/100505106@N08