Thông báo việc đăng ký lưu trú

THÔNG BÁO

V/v đăng ký lưu trú cho các đoàn khách khi đến sinh hoạt, học tập, vui chơi và

giải trí tại Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi TP trong năm 2015

Kính gởi: QUÝ ĐƠN VỊ – QUÝ KHÁCH HÀNG

Nhằm tránh làm phiền quý khách và đơn vị khi tổ chức hoạt động tham quan học tập, sinh hoạt có lưu trú lại tại Trung tâm. Để việc đăng ký lưu trú cho quý đơn vị, quý khách hàng được nhanh chóng và thuận lợi nay Ban Giám Trung tâm trân trọng kính mong quý đơn vị, quý khách hàng dành chút ít thời gian giúp thực hiện ba nội dung sau:

  • Giấy giới thiệu (có đóng dấu)
  • Danh sách đoàn (có đóng dấu)
  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị của trưởng đoàn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị, quý khách hàng.

Chân thành cám ơn! Trân trọng kính chào!.

Cần Giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2015

                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                 NGUYỄN ĐĂNG PHÚC

Nơi nhận:

– BGĐ Trung tâm.

– Các Tổ, bộ phận.

– Lưu (VP).