TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (05/3/2016)

Ngày 05/3/2016 Ban CH đoàn trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn đã tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn tại Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố. Ban Giám đốc Trung tâm trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục được đón tiếp các bạn.

IMG_9058

IMG_9053