CHƯƠNG TRÌNH “CHIA SẺ YÊU THƯƠNG” CỦA BCH ĐOÀN KHOA – KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (05-06/3/2016)

Ban Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố chân thành cảm ơn các bạn BCH Đoàn Khoa – Khoa Hóa học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên và mong gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất.

IMG_9070

IMG_9069