​Hoạt động chào mừng kỷ niệm

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và 12 năm ngày thành lập Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi thành phố (14/3/2005-14/3/2017)

12 năm ngày thành lập Trung tâm

12 năm ngày thành lập Trung tâm

12 năm ngày thành lập Trung tâm

12 năm ngày thành lập Trung tâm

12 năm ngày thành lập Trung tâm