DANH SÁCH CÁC THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CHƯƠNG TRÌNH “HIỆP SĨ RỪNG XANH” LẦN 5 – NĂM 2020

Stt Tên Ngày, tháng, năm sinh Trường
1 Dương Thị Mai Phương 10.4.2000 Đại học Tài chính- Marketing
2 Võ Thị Mỹ Oanh 21.10.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
3 Đỗ Thành Đạt 3.1.2000 Đại học Tài chính- Marketing
4 Ngô Minh Nghiã 19.9.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
5 Trần Thị Yến Nhi 6.12.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
6 Nguyễn văn Linh 26.7.1998 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
7 Bùi Thuỵ Hoài Thương – 1721002078 12.2.1999 Đại học Tài chính- Marketing
8 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17.8.2000 Đại học Tài chính- Marketing
9 Trần Thị Ngọc Mỹ 6.8.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
10 Ngô Công Hậu 1.1.1994 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
11 Nguyễn Xuân Thưởng 19.10.1996 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
12 Đặng Quốc Cường 2.1.1996 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
13 Phạm Thị Phương 29.4.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
14 Nguyễn Hoàng Phúc 4.4.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
15 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 1921000167 2.6.2001 Đại học Tài chính- Marketing
16 Nguyễn Đặng Anh Thư 23.4.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
17 Trầm Diệu Phương 1921000287 7.1.2001 Đại học Tài chính- Marketing
18 NGUYỄN PHAN NGỌC TRẦM 10.10.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
19 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 28.3.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
20 Đỗ Tấn Cảnh 19.11.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
21 Nguyễn Khoa Hoài Nam 14.8.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
22 Bùi Thiên Hào 14.9.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
23 Nguyễn Thị Trang 4.6.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
24 Nguyên Văn Lâm 3.2.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
25 Đỗ Thị Đào 10.11.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
26 MAI LÊ QUỲNH TRÂM 16.10.2001 Đại học Tài chính- Marketing
27 TRƯƠNG THỊ THẢO QUYÊN 25.8.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
28 PHAN THỊ HUẾ ANH 21.11.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
29 Nguyễn Ngọc Minh Quyên 12.9.2000 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
30 Trần Anh Tuấn 2.5.1999 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
31 Nguyễn Tấn Sang 27.9.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
32 Lý Hồng Tiến 12.4.2001 Đại học Tài chính- Marketing
33 Trần Cát Tường 27.5.1997 Đại học Sài Gòn
34 Phạm Quỳnh Trâm 23.6.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
35 LÊ THỊ LOAN 28.1.2001 Đại học Sài Gòn
36 Bàn Thị Nghĩa 22.5.1998 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
37 Võ Thị Tường Vi 10.4.2001 Đại học Tài chính- Marketing
38 Ngô Thị Tuyết Anh 11.10.2001 Đại học Tài chính- Marketing
39 Vũ Thị Hồng Nhung 12.10.2000 Đại học Tài chính- Marketing
40 Nguyễn Thanh Mỹ Huyền- 1821002536 24.1.2000 Đại học Tài chính- Marketing
41 Huỳnh Công Trường 2021000079 4.12.2002 Đại học Tài chính- Marketing
42 Lê Anh Thi 12.12.1999 Đại học Tài chính- Marketing
43 Trần Thị Thanh Ngân 17.6.2001 Đại học Tài chính- Marketing
44 Nguyễn Thị Quỳnh My 2021001730 15.10.2002 Đại học Tài chính- Marketing
45 Phan Thị Cẩm Uyên – 1921001514 30.5.2001 Đại học Tài chính- Marketing
46 Thái Thị Thu Hà 3.11.2002 Đại học Tài chính- Marketing
47 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1921007553 14.6.2001 Đại học Tài chính- Marketing
48 Đoàn Thanh Thọ 6.8.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
49 Nguyễn Thị Thanh Thúy 6.11.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
50 Trương Thị Trung Thu 8.8.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
51 Nguyễn Thị Bé Nhiên 11.2.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
52 Phan Thị Quỳnh Nhi 15.1.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
53 Lê Bảo Hi 29.8.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
54 Nguyễn Ngọc Tường Vy 25.7.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
55 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 15.9.2000 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
56 Nguyễn Ngọc Sơn 15.3.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
57 Nguyễn Thành Lộc 8.2.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
58 Trần Tấn Dũng 1721001975 3.2.1999 Đại học Tài chính- Marketing
59 Nguyễn Thị Diễm 1921004177 25.4.2001 Đại học Tài chính- Marketing
60 Lê Thị Mỹ Lệ – 1921003986 27.8.2001 Đại học Tài chính- Marketing
61 Lê Thanh Đạt 10.12.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
62 Diệp Thanh Hoa 7.7.1999 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
63 Dương Trường Thuận 4.1.2000 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
64 Nguyễn Ngọc Sơn 13.10.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
65 Trần Ngọc Tuyền 15.8.2001 Đại học Tài chính- Marketing
66 Trần Minh Chí 25.8.1999 Đại học Tài chính- Marketing
67 LÊ LÂM LINH 13.8.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
68 Nguyễn Thị Thanh Loan, 1821004294 10.7.2000 Đại học Tài chính- Marketing
69 Nguyễn Lê Đức nghĩa 12.2.1998 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
70 Nguyễn Thị Thủy Tiên 21.2.2001 Đại học Tài chính- Marketing
71 Nguyễn Thanh Tuyền 26.5.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
72 Đặng Tuấn Việt 4.5.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
73 Nguyễn Mỹ Quỳnh Hương 12.5.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
74 Võ Minh Quang 16.7.2000 Đại học Sài Gòn
75 Võ Thị Thu Hạnh 14.2.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
76 Nguyễn Khải Hiếu 30.11.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
77 Hà Duy Tân 16.5.1999 Đại học Khoa họa Tự Nhiên
78 Phạm Thị Thu Thảo 30.3.1999 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
79 Bùi Thái Mỹ Linh 17.10.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
80 Trần Văn Tuấn 22.2.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
81 Nguyễn Ngọc Dương 25.9.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
82 Nguyễn Trần Duy Minh 25.6.1998 Đại học Khoa họa Tự Nhiên
83 Ka Sơ 15.5.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Thái Mỹ Phụng 20.3.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
85 Nguyễn thị thu thảo 10.3.2001 Cao đẳng Y Dược Hồng Đức
86 Nguyễn Thành nên 31.1.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
87 Đặng Xuân Nga 1921000340 17.10.2001 Đại học Tài chính- Marketing
88 Hồ Trần Thương Thương 1921001566 24.6.2001 Đại học Tài chính- Marketing
89 Huỳnh Thị Bích Ngọc 23.5.2000 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
90 NAH RIA HOÀNG 23.3.2000 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
91 Dương Thị Hiền 29.3.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
92 Nguyễn Tấn Thiện 22.5.2001 Đại học Khoa họa Tự Nhiên
93 Lê Thị Thảo Ka 11.11.1999 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
94 Phạm Đình Nghĩa 11.4.2001 Đại học Sài Gòn
95 Nguyễn Thị Diễm Hương 9.12.2001 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
96 Tran Ngoc Truc Vi 15.11.1999 Đại học Sài Gòn
97 Đặng Thị Trúc Dương 26.8.2001 Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
98 Huỳnh Thị Cẩm Tú 19.7.1998 Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh
99 Kiều Đặng Yến Nhi 1821003743 14.2.2000 Đại học Tài chính- Marketing
100 Phan Ngọc Tuyết Nhi 28.1.2000 Đại học Sài Gòn