DANH SÁCH CÁC THÍ SINH VÀO VÒNG 2 CHƯƠNG TRÌNH “HIỆP SĨ RỪNG XANH” LẦN 3 – NĂM 2018

1/ Trần Đức Tình 29/3/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
2/ LÝ THỊ TÚ HẢO 20/7/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
3/ Huỳnh Ngọc Ngân 21/11/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
4/ Lê Huỳnh Trang 14/8/1999 Đại học Kinh tế
5/ Lê Kim Quang 8/7/1999 Đại học Tài nguyên và Môi trường
6/ Lê Vĩnh Phong 10/6/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
7/ nguyễn thị kiều oanh 16/9/1999 ĐH Nguyễn Tất Thành
8/ Nguyễn Hoàng Phúc 16/1/2000 THPT Tân Phong
9/ Nguyễn Thị Phương 11/5/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
10/ Nguyễn Hoàng Long 3/9/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
11/ Nguyễn Thị Thúy Phượng 20/2/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
12/ Tạ Công Hải 1/7/1995 ĐH Khoa học Tự Nhiên
13/ Lê Kim Hoàng Anh 8/8/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
14/ Phạm Thị 4/7/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
15/ Nguyễn Thị Minh Anh 29/10/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
16/ Vũ Hồng Phước Lộc 16/12/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
17/ Võ Hoàng Việt 6/10/1998 Trung Cấp Thuỷ Sản
18/ Trương Thị Diễm 28/2/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
19/ Trần Thị Cẩm Nhung 8/8/1993 Đại học Tài nguyên và Môi trường
20/ Ngô Thu Hằng 8/1/1996 ĐH Khoa học Tự Nhiên
21/ Nguyễn Thị Mỹ Phụng 13/8/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
22/ Nguyễn Thị Mỹ Tâm 18/12/2003 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
23/ Lê Mỹ Huyền 11/6/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
24/ Trần Huy 14/3/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
25/ Bành Như Trúc Phương 28/9/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
26/ Nguyễn Hoàng Huy 15/1/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
27/ Phan Thị Mỹ Duyên 28/3/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
28/ Đặng Huyền Trâm 14/11/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
29/ Phạm Thị Giàu 26/3/1999 ĐH Sư phạm Kĩ Thuật
30/ Nguyễn Trọng Tín 14/4/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
31/ Lê Thị Hằng 10/8/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
32/ Nguyễn Ngọc Bích Trâm 28/1/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
33/ Phạm Thị Nhiều 4/2/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
34/ Trần Châu Linh 20/11/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
35/ Nguyễn Thị Anh Thơ 7/6/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
36/ Tăng Thị Yến Nhi 8/4/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
37/ Nguyễn Văn Sửu 1/1/1998 Cao đẳng Cao Thắng
38/ Nguyễn Công Toại 27/4/1998 Đại học Tài nguyên và Môi trường
39/ Nguyễn Thị Kim Xuyến 16/8/1997 Đại học Kinh tế
40/ Ngô Nguyễn Minh Hoàng 9/11/1999 Đại học Kinh tế
41/ Đinh Trương Hoàng Tú 30/7/1999 Học viện Cán Bộ TPHCM
42/ Nguyễn Yên Trang 26/11/1999 Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
43/ Nguyễn Thanh Nguyên 14/7/2002 THPT Bình Khánh
44/ Hồ Bảo Quốc 29/10/1996 Đại Học Bách Khoa
45/ Nguyễn Văn Tuấn 2/2/1997 Đại Học Bách Khoa
46/ Trần Lê Mỹ Quỳnh 27/2/1999 Đại học Công nghệ
47/ Ngô Thị Hồng Duyên 5/9/1997 Đại học Kinh tế
48/ Nguyễn Thị Thanh Hồng 8/10/1997 Đại học Kinh tế
49/ Lê Trịnh Hạ Tuyến 7/7/1997 Cao đẳng kinh tế đối ngoại
50/ Phan thị hà Phương 3/12/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
51/ Lê Phương Thi 25/10/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
52/ Lê Ngọc Thanh 17/1/1996 Đại học Tài nguyên và Môi trường
53/ Nguyễn Minh Ngọc 14/2/1996 ĐH Khoa học Tự Nhiên
54/ Đoàn Thị Lệ Hằng 24/9/1997 Đại học Kinh tế Tài Chính
55/ Trần Thị Hoàng Ngọc 24/4/1998 ĐH Nguyễn Tất Thành
56/ Đoàn Thị Bảo Ngọc 28/4/1998 ĐH Nguyễn Tất Thành
57/ Lê Minh Phúc 1/1/1996 ĐH Nguyễn Tất Thành
58/ Đỗ Vũ Hoàng Uyên 16/10/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
59/ Ninh Nguyễn Kim Tuyến 28/11/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
60/ Nguyễn Thị Thu Thủy 28/2/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
61/ Lê Thị Ánh Nguyệt 6/2/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
62/ NGUYỄN VÂN ANH 13/7/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
63/ Nguyễn Thị Kim Chi 6/12/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
64/ Lưu Minh Khang 25/5/2000 THPT Mạc Đĩnh Chi
65/ Trần Thị Ngân 1/12/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
66/ Hồ Thị Ngọc Lý 7/12/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
67/ Trần Mỹ Hạnh 22/3/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
68/ Huỳnh Đình Phương Nam 20/10/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
69/ Phan Đình. Hoàng Quân 11/5/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
70/ Nguyễn Gia Mẫn 6/7/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
71/ ĐẶNG HUỲNH MINH TÂM 16/10/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
72/ VÕ THỊ TUYẾT NGÂN 9/3/1999 Đại Học Nông Lâm
73/ Phan Thị Kim Ngân 21/7/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
74/ Phan Thị Mỹ Duyên 1/7/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
75/ cao thị bảo trân 18/4/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
76/ Nguyễn Đức Đông Quang 1/10/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
77/ Phạm Hoàng Anh 19/10/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
78/ Nguyễn Thị Bích Tuyền 24/12/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
79/ Trần thị thanh trúc 25/6/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
80/ Lê Văn Ái 13/6/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
81/ Hoàng Thị Phương Nam 22/4/1998 Đại học Kinh tế
82/ Trần Thị Thanh Lan 4/3/1998 Đại học Kinh tế
83/ Nguyễn Tường Qúy 9/9/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
84/ Trịnh Ngô Đoan 11/12/1997 Đại học Tài nguyên và Môi trường
85/ Nguyễn Thị Quỳnh Thương 9/12/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
86/ Huỳnh Thị Như Hiền 1/10/1997 ĐH Khoa học Tự Nhiên
87/ nguyễn văn an 3/3/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
88/ Lê Đức Hòa 23/10/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
89/ Nguyễn Thị Như Thủy 3/4/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
90/ Tran Ngoc Thanh Tam 28/3/2001 THPT Ngô Quyền
91/ Đoàn Minh Tân 22/11/2000 Thpt Trần văn kiết
92/ Lê Nhật Long 5/2/1998 ĐH Khoa học Tự Nhiên
93/ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 6/9/1999 ĐH Nguyễn Tất Thành
94/ Trịnh Hoàng Bảo Châu 13/11/1997 Đại học Kinh tế
95/ Phan Văn Khải 27/2/2000 THPT Cần Thạnh
96/ Châu Ngọc Hân 4/12/1997 Đại học Tài nguyên và Môi trường
97/ Phan Hồng Cương 31/1/1997 Đại học Tài nguyên và Môi trường
98/ Lương Thị Phượng Hằng 19/10/1996 Đại học Tài nguyên và Môi trường
99/ PHAN TNI THÙY TRANG 22/1/1995 ĐH Nguyễn Tất Thành
100/ Phạm Nguyễn Hùng Anh 1/1/1999 Đại học Tài nguyên và Môi trường
101/ Trần Thị Thanh Thúy 12/4/1999 ĐH Khoa học Tự Nhiên
102/ Phạm Thị Hương 17/8/1999 đại học khoa học tự nhiên
103/ Lê Trung Hiếu 23/12/1997 ĐH KHTN HCM
104/ Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2/9/1996 Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
105/ Nguyễn Phúc Thịnh 31/1/1998 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh
106/ Trần thị thanh trúc 25/6/1999 Đại học khoa học tự nhiên
107/ Huỳnh Phát Sung 7/4/1998 Đại học khao học tự nhiên
108/ Nguyễn Phước Thông 1/1/1998 ĐH Khoa học Tự nhiên
109/ Phạm Quỳnh Như 30/10/2000 THPT Tân Phong
110/ Vũ Anh Khoa 5/4/1999 Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố HCM
111/ Lưu Ngọc Trâm 16/9/1997 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
112/ Nguyễn Vũ Duy 30/10/1997 khoa học tự nhiên
113/ Nguyễn Thị Thu Hằng 16/5/1997 Khoa Học Tự Nhiên
114/ Nguyễn Thị Thanh 30/6/1998 Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP HCM
115/ Thái Thị Diệu 8/5/1996 Đại học Khoa học Tự nhiên
116/ võ thị kim lợi 22/12/1998 đh khoa học tự nhiên
117/ Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/5/1997 ĐH Khoa học tự nhiên
118/ Nguyễn Thị Cẩm Huyền 25/10/1998 ĐH Khoa Học Tự Nhiên
119/ Lại Minh Anh 12/11/1997 Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
120/ Huỳnh Minh Thư 2/6/1997 ĐH Khoa Học Tự Nhiên
121/ Trần Thị Kim Ngân 1/10/1997 ĐH Khoa học tự nhiên
122/ Nguyễn Phi Phụng 11/8/1999 ĐH KHTN
123/ Trần Minh Mẩn 2/2/1997 Khoa Học Tự Nhiên
124/ Nguyễn Thị Thanh Ngân 25/1/1998 KHTN
125/ Lê Thanh Bình 12/2/1997 Đại học Khoa học Tự nhiên
126/ Hoàng Thụy Liễu Quỳnh 12/9/1999 ĐH Khoa học tự nhiên
127/ Huỳnh Phát Sung 7/4/1998 Đại học khao học tự nhiên
128/ Nguyễn Phước Thông 1/1/1998 ĐH Khoa học Tự nhiên
129/ Phạm Quỳnh Như 30/10/2000 THPT Tân Phong
130/ Vũ Anh Khoa 5/4/1999 Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố HCM
131/ Lê Thị Như Ngọc 22/2/1997 ĐH KHTN – TPHCM
132/ Trần Ngọc Nhi 27/3/1998 Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh
133 Nguyễn Thạc Huyền Trang 7/12/1997 Đại học Khoa Học Tự Nhiên
134/ Trần Anh Tuấn 1/11/1997 Đại học khoa học tự nhiên
135/ Nguyễn Ngọc Minh Anh 10/9/1999 đai học Khoa học Tự nhiên